Modra Grantiņa piemiņas kauss 2021 - nolikums

NOLIKUMS

Vieta: Kandavas novada ”Strautiņu” šautuve.

Laiks: 2021.gada 25. septembrī plkst. 09.30 dalībnieku ierašanās, plkst.09.30-

10.00 reģistrācija, instruktāža, atklāšana.

Rīkotājs: Latvijas Mednieku savienība un Z/S ”Strautiņi”.

Dalībnieki: Sacensības: komandu – individuālās. Komandā 3 dalībnieki.

Pieteikšanās un dalības maksa: Dalībniekiem, kuri pieteikušies līdz 2021.gada 20. septembrim,

dalības maksa 20 eur/persona. Pēc 20.09. – dalības maksa 35 eur/persona.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: janis.baumanis@lms.org.lv

Programma: Katrs dalībnieks piedalās 5 dažādās šaušanas disciplīnās.

1. šaušana ar vītņstobra medību ieroci, 5 šāvieni bez atbalsta + 5 šāvieni

no vienkāju štoka 100 m distancē pa brieža mērķi.

2. šaušana ar pneimatisko ieroci 10 m distancē pa skrejošu meža cūku

(SK10). Pieci šāvieni mērķim virzoties no kreisās uz labo pusi, pieci

šāvieni mēķim virzoties no labās uz kreiso pusi. Kopā 10 šāvieni.

Dalībnieks izmanto savu vai rīkotāju pneimatisko ieroci.

3. šaušana ar gludstobra ieroci pa lidojošiem mērķiem (šķīvīšiem)

sportings. 25 mērķi no 5 stāvvietām.

4. Kandavas traps 25 mērķi no 5 stāvvietām.

Papildus izklaides disciplīna:1) šaušana ar gludstobra medību ieroci 35 m distancē pa

iekārtiem šķīvīšiem. 3 šķīvji-3 lodes, kurš precīzāk vai ātrāk. Šauj divi dalībnieki vienlaikus.

Katra pāra uzvarētājs iziet nākamajā kārtā. Lodes nodrošina organizatori (Daugavpils, Ekstra,

28 g.)

2)Šaušana ar pneimatisko ieroci 10 ieskaites šāvieni;

3) šautriņu mešana 3+3+3 metieni;

4) šķīvju mešana -10 metieni.

Vērtēšana : Individuāli kopvērtējumā - no visās disciplīnās iegūto vietu

summas (uzvar dalībnieks ar labāko vietu summu).

Vienādu rezultātu gadījumā individuālajā kopvērtējumā – uzvar

dalībnieks ar labāko rezultātu disciplīnā, šaušanā ar pneimatisko ieroci

pa skrejošu meža cūkas mērķi 10 m distancē.

Vienādu rezultātu gadījumā atsevišķās disciplīnās, lai noteiktu

uzvarētāju – desmitnieku skaits.

Komandām - no katras komandas visu dalībnieku visās disciplīnās

iegūtās vietu summas (uzvar komanda ar labāko iegūto vietu summu).

Vienādu rezultātu gadījumā komandu vērtējumā uzvar komanda ar

labāko rezultātu disciplīnā, šaušanā ar pneimatisko ieroci pa skrejošu

meža cūkas mērķi 10 m distancē.

Apbalvošana: Pirmo trīs vietu ieguvēji atsevišķās disciplīnās un individuālajā

kopvērtējumā tiek apbalvoti ar piemiņas veltēm.

Uzvarētāja komanda kopvērtējumā saņem piemiņas kausu.

Drošības noteikumi: Par ieroča atbilstību tehniskajiem noteikumiem un darbībām ar to,

atbild ieroča īpašnieks, ievērojot MK 01.10.2011.noteikumus Nr.840

,,Medību noteikumos” un citos atbilstošajos normatīvajos aktos

reglamentētos drošības pasākumus.

Informācija : Par sacensību organizāciju un norisi Agris Riba, 29133594.