LMS Nacionālā padome

Nacionālās padomes nolikums - ATVĒRT ŠEIT.

Nacionālās padomes sastāvs (apstiprināts 03.09.2021.)

1. Priekšsēdētājs:
Ivars Lodiņš (Ziemeļkurzemes reģions)
tālr. 29445753 e-pasts: 

2. Vietnieks:
Andris Kurcišs (Dienvidkurzemes reģions)
tālr. 20008026, e-pasts:  

3. Ēriks Ozols (Ziemeļvidzemes reģions)
Tālr. 29231232, e-pasts: 

4. Egils Rūtiņš (Dienvidlatgales reģions)
tālr. 26445526, e-pasts:  

5.  Juris Buškevics (Zemgales reģions)
tālr. 28618685, e-pasts:  

6.  Gunārs Avotiņš (Sēlijas reģions)
tālr. 29181553, e-pasts:  

7.  Dainis Tučs (Madonas reģions)
tālr. 26528739, e-pasts: 

8. Jānis Zālītis (Rīgas reģions)
tālr. 28354163, e-pasts:  

9. Viktors Litaunieks (Ziemeļaustrumu reģions)
tālr. 28305394, e-pasts:  

10. xxx (Austrumlatgales reģions)
tālr. xxx, e-pasts: