LMS reģionālās padomes

Reģionālo padomju nolikumu iespējams lejupielādēt šeit.

Reģionālās padomes priekšsēdētāji un vietnieki (apstiprināti reģionu sapulcēs 2019.gada martā):

1. Dienvidkurzemes reģions –

Andris Kurcišs (priekšsēdētājs), tālr. 20008026, e-pasts: andris.kurciss@lms.org.lv
Gints Kaktiņš (vietnieks), tālr. 29182586, e-pasts: gints.kaktins@lms.org.lv

2. Sēlijas reģions – 

Gunārs Avotiņš (priekšsēdētājs), tālr. 29181553, e-pasts: gunars.avotins@lms.org.lv
Juris Čaupjonoks (vietnieks), tālr. 29422024, e-pasts: juris.caupjonoks@lms.org.lv

3. Dienvidlatgales reģions –

Egils Rūtiņš (priekšsēdētājs), tālr. 26445526, e-pasts: egils.rutins@inbox.lv
Arnis Trubiņš (vietnieks), tālr. 29496637, e-pasts:  julis69@inbox.lv

4. Ziemeļvidzemes reģions –

Edijs Hščonovičs (priekšsēdētājs), tālr. 26566575, e-pasts: edijs.hsconovics@lms.org.lv
Egons Kļaviņš (vietnieks), tālr. 29469502, e-pasts: sturariesas@apollo.lv

5. Zemgales reģions –

Juris Buškevics (priekšsēdētājs), tālr. 28618685, e-pasts: juris.buskevics@lms.org.lv
Arvīds Rozēns (vietnieks), tālr. xxx, e-pasts: arvids.rozens@apollo.lv

6. Madonas reģions –

Dainis Tučs (priekšsēdētājs), tālr. 26528739, e-pasts: dainis.tucs@lms.org.lv
Miks Jātnieks (priekšsēdētāja vietnieks), tālr. 26100721, e-pasts: miks.jatnieks@lms.org.lv

7. Ziemeļkurzemes reģions –

Ivars Lodiņš (priekšsēdētājs), tālr. 29445753 e-pasts: ivars.lodins@lms.org.lv
Agris Āboltiņš (vietnieks), tālr. 29412145, e-pasts: agris.abolins@inbox.lv

8. Rīgas reģions –

Jānis Zālītis, jun. (priekšsēdētājs) tālr. 28354163, e-pasts: janis.zalitis@lms.org.lv

9. Ziemeļaustrumu reģions –

Viktors Litaunieks (priekšsēdētājs) tālr. 28305394, e-pasts: viktors.litaunieks@lms.org.lv

10. Austrumlatgales reģions –

xxx (priekšsēdētājs), tālr. xxx, e-pasts: xxx@lms.org.lv
xxx (vietnieks), tālr. xxx, e-pasts: