Jauno mednieku zaļā klase – publiskā apspriešana Palsmanē

Palsmanes mednieku klubs, būvējot savu mednieku māju, vienlaicīgi domā arī par vietējo jauniešu izglītošanu un iesaistīšanu medniecībā.

Tāpēc ir tapis “Leader” projekts – “Jauno mednieku zaļā klase”, kurā ir paredzēta teritorijas labiekārtošana, kā arī uzskates materiālu izveide ar medniecību saistītos jautājumos.

Palsmanes mednieku klubs arī nākotnē plāno paplašināt jauniešu un pārejās sabiedrības izpratni par medību procesiem, sniedzot  informāciju par medībām dažādos inovatīvos veidos.

Mūsdienu situācija medniecībā mums medniekiem liek nopietni padomāt, kā ieinteresēt jauniešus medībās, jo bez jaunatnes iesaistīšanas, nākotnes perspektīva medniecībai kā nozarei izskatās bēdīga.

No Latvijas Mednieku savienības puses izsakām atbalstu šim projektam!

Aicinām arī pārējos mednieku kolektīvus Latvijā nopietni piedomāt par jauniešu iesaisti medībās.

Vēlam veiksmi Palsmanes medniekiem, un, lai iecerētais izdodas!