Jau nomedīti 70 lūši - turpmāk katras lūšu medības jāsaskaņo ar virsmežniecības medību inženieri

Pēc stāvokļa uz 22.02.2021. Latvijā nomedīti 70 lūši.

Saskaņā ar  VMD rīkojumu, VMD Medību daļai jānodrošina, lai netiktu pārsniegts valstī noteiktais pieļaujamais lūšu  nomedīšanas apjoms - 80 dzīvnieki, to medību koordinēšanu sākot no 70. Ņemot vērā, ka rīkojumā noteiktā robeža ir jau sasniegta, lai nodrošinātu rīkojuma izpildi, līdz lūšu medību sezonas beigām no 22.02.2021. noteikta sekojoša kārtība lūšu medībām:

1)            par plānotajām lūšu medībām medību tiesību lietotājs informē  virsmežniecības inženieri medību jautājumos;

2)            pēc lūšu  ielenkšanas medību tiesību lietotājs informē virsmežniecības inženieri medību jautājumos par  ielenkto lūšu skaitu;

3)            virsmežniecības inženieris medību jautājumos medību tiesību lietotāja lūšu medības saskaņo ar VMD Medību daļas vadītāju;

4)            pēc saskaņošanas ar VMD Medību daļas vadītāju virsmežniecības inženieris medību jautājumos atļauj medību tiesību lietotājam medīt lūšus;

5)            medību tiesību lietotājs pēc medībām nekavējoši par tā rezultātiem informē virsmežniecības inženieri medību jautājumos, kas savukārt informē VMD Medību daļas vadītāju;

6)            ja konkrētajā dienā nomedīts lūsis VMD Medību daļas vadītājs līdz plkst. 21 00 telefoniski ar īsziņu informē virsmežniecības inženierus medību jautājumos par nomedīto apjomu un atlikušo nomedīšanas apjomu.     

Atgādinām, ka lūšu medības šajā sezonā sākās no 01.01.2021. - nomedīšanas apjoms - 80 dzīvnieki.