Gada balvas medniecībā laureāts - Sigurds Spinga

Sigurds Spinga - Gada balvas medniecībā 2019 laureāts "Par ieguldījumu medniecībā Kurzemē" - vizitkartes video - 

Gada balvas laureāts - Sigurds Spinga - YouTube