VMD paziņojums par jauno mednieku un medību vadītāju eksamināciju

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju līdz šā gada 6. decembrim tiek atcelti mednieku teorijas eksāmeni un pieteikšanās tiem.

Praktiskos šaušanas pārbaudījumu eksāmenus ir iespējams kārtot, vienojoties ar mednieku eksaminācijas komisiju par individuālu eksāmenu kārtošanas laiku.

Jaunie mednieki un medību vadītāji, kuri bija pieteikušies eksāmenu kārtošanai, par eksaminācijas norisi tiks informēti individuāli. Sekojiet tālākajai informācijai!