Seminārs "Staltbriežu populāciju apsaimniekošana un selektīvās medības" 23.martā Straupes pag. Plācī

23.martā Straupes tautas namā, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā no pl. 12.00 - 16.00 Latvijas Mednieku savienības rīkots seminārs "Staltbriežu populācijas apsaimniekošana un selektīvās medības".

Savā veiksmīgajā pieredzē par to, kā desmit gadu laikā desmitkārtīgi palielināts labu trofeju skaits, dalīsies Kurzemes izcilās staltbriežu populācijas izveidotāji Māris Bērziņš un Māris Ūselis. 

Uz vērtīgo un bezmaksas semināru mednieku izglītošanas projekta ietvaros  tiek aicināti mednieki no  Ziemeļvidzemes, Centrālvidzemes, Rīgas un Ziemeļaustrumu mežniecībām, kā arī interesentus no citām mežniecībām. Zālē ir 300 sēdvietu. 

Dalībnieki var līdzi ņemt nomedīto briežu un aļņu trofejas. 

Seminārs sastāvēs no 2 daļām ar kafijas pauzi:

1. daļā - lekcija;

            Pl.14-14:20 kafijas pauze. 

2.daļā - diskusijas par lekcijas tēmu un dalībnieku līdzpaņemto  briežu, aļņu ragu izvērtēšana.

Pēc semināra (ap plkst. 16:00) LMS Ziemeļvidzemes reģiona juridisko biedru sapulce. Aicināti piedalīties juridisko biedru pārstāvji, kā arī to klubu pārstāvji, kuriem LMS darbība šķiet interesanta un kas vēlas nākotnē šajā organizācijā iestāties.  

Sapulcē piedalīsies:

  - Jānis Ročāns (VMD);  

  - Jānis Baumanis (LMS valdes priekšsēdētājs).

Ikgadējās LMS reģiona vadītāju vēlēšanas. 

Lūdzam nododot šo ziņu visiem, kam tā varētu būt noderīga. 

Semināra norises vietas karti var aplūkot šeit: 

https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vdueci&centerx=558941.3983291277&centery=6358245.546002395&zoom=-1&layer=map&ls=o

 Kontaktinformācija -  Vilnis Jaunzems, LMS Ziemeļvidzemes reģiona vadītājs, Tālr. 29363936