Precizēta informācija par VMD rīkojumu Nr.111 - "Par staltbriežu teļu un govju medību termiņu"

Ar šo rīkojumu VMD ģenerāldirektors pilnvaro virsmežziņus, apzinot medību tiesību lietotāju viedokli un izvērtējot lietderības apsvērumus, dzīvnieku skaita noteikšanas teritoriālajās vienībās, kurās pieļaujamais staltbriežu nomedīšanas apjoms noteikts, lai ierobežotu dzīvnieku skaitu, 2019./2020. gada medību sezonā, sākot ar 15. jūliju, mainīt noteikto staltbriežu teļu un govju medību termiņu atbilstoši konstatētajiem objektīviem apstākļiem.

Tas nozīmē, ka tiem medību iecirkņiem, kam staltbriežiem paredzēta skaita samazināšana, ir iespēja medīt govis un teļus no 15.07.2019.

VMD medību inženieris izsūtīs medību tiesību lietotājiem virsmežziņa parakstītu rīkojumu, uz kuriem medību tiesību lietotājiem tas attiecas - kuri medību tiesību lietotāji drīkstēs staltbriežu teļus un govis medīt no 15.jūlija.

Tie medību tiesību lietotāji, kuri šajā virsmežziņa rīkojumā nebūs minēti, staltbriežu teļus un govis drīkstēs medīt medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - tas ir no 15.augusta!

Mednieku klubiem pašiem VMD nebūs jāgriežas!

VMD rīkojums "Par staltbriežu teļu un govju medību termiņu" - ATVĒRT ŠEIT.