Par nomedīto un atrasto beigto meža cūku paraugu noņemšanas, ķermeņu apzīmēšanas un apmaksas kārtību

PVD ir veicis grozījumus valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora 05.02.2016. rīkojumā Nr. 24 "Par nomedīto un atrasto beigto meža cūku paraugu noņemšanas, ķermeņu apzīmēšanas un apmaksas kārtību", sakarā ar Covid — 19 ierobežošanas pasākumiem un 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Sākot ar 08.04.2020. PVD inspektori neveiks atzīmi par pieņemtajiem meža cūku asins paraugiem uz Medību noteikumu 3. pielikuma "INFORMĀCIJA PAR IZLIETOTAJĀM MEDĪBU ATĻAUJĀM".

Lai arī turpmāk nodrošinātu ĀCM apkarošanas pasākumu izsekojamību, informāciju par nodotajiem paraugiem no nomedītajām meža cūkām nosūtīsim elektroniski vienu reizi mēnesī VMD Medību daļai.

 

PVD rīkojums Nr.49 no 07.04.2020. - Par grozījumiem valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora 05.02.2016. rīkojumā Nr. 24 “Par nomedīto un atrasto beigto meža cūku paraugu noņemšanas, ķermeņu apzīmēšanas un apmaksas kārtību” - ATVĒRT ŠEIT.