LMS informē, ka termiņš gada pārskatu iesniegšanai biedrībām pagarināts līdz 2020. gada 31.jūlijam.

Ir pagarināts termiņš gada pārskatu iesniegšanai biedrībām līdz 2020. gada 31.jūlijam.

Latvijas Mednieku savienība informē, ka 2020. gada 22.martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Saskaņā ar šī likuma 18.panta otro daļu biedrības ir tiesīgas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskatu vai tā daļu līdz 2020. gada 31. jūlijam, nevis līdz 31.martam, kā tas bija noteikts līdz šim brīdim.

Ņemot vērā, ka ievērojama daļa no mednieku formējumiem Latvijā ir reģistrētas kā biedrības, kā arī valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, tostarp, sociālās distancēšanās pienākumu, Latvijas Mednieku savienība aicina mednieku formējumus izmantot likumā noteikto iespēju iesniegt biedrību gada pārskatus līdz 2020. gada 31.jūlijam.

Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti neliedz ar gada pārskata iesniegšanu saistītās darbības veikt attālināti vai elektroniski.

Papildus Latvijas Mednieku savienība aicina tiesību aktos noteiktajā kārtībā atcelt izsludinātās biedru sapulces līdz brīdim, kad to norisi ar fizisku biedru klātbūtni pieļaus apstākļi.