Pretendentu izvirzīšana Medniecības Gada balvai pagarināta līdz 31. jūlijam

Informējam, ka termiņš pretendentu izvirzīšanai Medniecības Gada balvai pagarināts līdz 31.07.2014. plkst. 17.00.

Gada balva medniecībā (turpmāk – Balva) ir ikgadēja augstākā atzinība par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā un medību popularizēšanā Latvijas vai vietējā mērogā. Balvas iniciatori un pasniegšanas organizatori ir Latvijas Mednieku savienība (turpmāk – LMS) un žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba" (turpmāk – MMD).

Balvu piešķir trīs nominācijās: par mūža ieguldījumu medniecībā, par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā un par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā reģionā.

Pretendentus apbalvošanai izvirza: ar medību saimniecību, medību trofejām, medību šaušanas sportu, medību kinoloģiju saistītas nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi un profesionālās organizācijas), meža nozares valsts pārvaldes institūcijas, uzņēmumi, izglītības un zinātnes institūcijas vai pašvaldības.

Pieteikumu pretendentu izvirzīšanai (1. pielikums) iesniedz:

  • līdz 31. jūlija plkst. 17.00;
  • elektroniski pieteikumus sūta uz e-pasta adresi: gada.balva@lms.org.lv;
  • papīra formātā pieteikumi iesniedzami LMS birojā – Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV–2167, tālr.: 29134657;

Izvirzot pretendentu kādai no nominācijām, pieteikumā tiek pamatots un izklāstīts pretendenta devums vai sasniegumi un viņa atbilstība konkrētajai nominācijai. Pretendentu vērtēšanas komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt no izvirzītāja papildu informāciju par pretendentu.

Ar Medniecības Gada balvas nolikumu varat iepazīties, nospiežot šeit.

Pieteikuma veidlapa ir pieejama, nospiežot šeit.