Veidlapas

Medību pārskats (1.pielikums) - ATVĒRT ŠEIT.

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls (2.pielikums) - ATVĒRT ŠEIT.

Iformācija par izlietotajām medību atļaujām (3.pielikums) - ATVĒRT ŠEIT.

Akts par vilka/lūša nomedīšanu (4.pielikums) - ATVĒRT ŠEIT.