Valsts policija ziņo - 5000 šaujamieroču īpašnieki joprojām nav nomainījuši vecās ieroču atļaujas!

Atgādinām, ka medniekiem līdz 14.septembrim jānomaina vecās Ieroču glabāšanas atļaujas, kas izsniegtas pirms 10.04.2019.

Lai to paspētu laikus izdarīt ir atlikusi tikai viena nedēļa!

Juridiskais pamatojums - Šobrīd spēkā esošais Ieroču aprites likums stājās spēkā 2019.gada 10.aprīlī, un šī likuma pārējas noteikumu 8.punktā ir rakstīts - Ieroča glabāšanas atļauja, nēsāšanas atļauja un ieroču kolekcijas atļauja, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai tika izsniegta uz nenoteiktu laiku, ir derīga līdz 2023. gada 14. septembrim.

Valsts policija informē, ka Latvijā ir 31 690 šaujamieroču īpašnieki, bet atļauju nomaiņa jāveic vēl 4961 cilvēkam.

Policija aicina šaujamieroču īpašniekus iesniegt iesniegumus laicīgi līdz 14.septembrim un nepārkāpt Ieroču aprites likuma prasības.

Fiziska persona var iesniegt iesniegumu par medību ieroča glabāšanas atļaujas termiņa pagarināšanu līdz šī gada 14.septembrim ieskaitot, tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā ierocis reģistrēts.

Pirms došanās uz Valsts policijas struktūrvienību, būtu vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni, kas norādīts ieroču glabāšanas atļaujā. Ņemot vērā lielo šaujamieroču īpašnieku skaitu Latvijā, kas vēl nav veikuši ieroču atļaujas maiņu, šobrīd tiek novērota zvanu noslodze un kontaktpersonu sasniegšana var prasīt vairāk laika kā ierasts.

Ieroču īpašniekiem ir iespējas iesniegt iesniegumu arī bez ierašanās Valsts policijā, nosūtot to elektroniski vai ar pasta starpniecību.

Ņemot vērā, ka pēdējā brīža iesniegumu skaits ir ļoti liels, Valsts policijai būs nepieciešams laiks to apstrādei, kas nozīmē, ka atļaujas var tikt saņemtas dažas dienas pēc 14.septembra.

Ja fiziska persona iesniegumu par ieroču glabāšanas atļaujas maiņu iesniegusi Valsts policijā līdz 14. septembrim - valsts nodeva par glabāšanas atļaujas izsniegšanu nav paredzēta.

Tiem ieroču īpašniekiem, kas iesniegs iesniegumu pēc 14.septembra, par ieroču atļaujas noformēšanu tiks piemērota valsts nodeva pilnā apmērā.

Ja medību ieroča glabāšanas atļaujai ir beidzies derīguma termiņš, atļauja kļūst nederīga. Gadījumā, ja medību šaujamierocis tiek glabāts bez derīgas ieroča glabāšanas atļaujas, persona ir saucama pie administratīvās atbildības.