PVD atjaunojis sarakstu "Nomedīto meža cūku obligāti izmeklējamās teritorijas"

PVD ir izdevis jaunu rīkojumu, kas publicēts Latvijas Vēstnesī - Par grozījumiem VGPVI rīkojumā Nr. 166 - "Par nomedīto meža cūku izmeklēšanas kārtību" - ATVĒRT ŠEIT.

Sakarā ar Āfrikas cūku mēra uzliesmojumiem mājas un meža cūku populācijā, lai nodrošinātu meža cūku paraugu iegūšanu laboratoriskai izmeklēšanai, PVD atjaunojis sarakstu "Nomedīto meža cūku obligāti izmeklējamās teritorijas".

Mednieki tam var sekot līdz PVD mājas lapas sadaļā - https://www.pvd.gov.lv/lv/medniekiem un teritorijas ir iespējams vizuāli apskatīt ĀCM interaktīvajā kartē PVD mājas lapā, sekojot saitei - https://pvd.lvm.lv/  un aktivizējot slāni - Nomedīto meža cūku obligāti izmeklējamās teritorijas.

Nomedīto meža cūku obligāti izmeklējamās teritorijas

Aizkraukles novada Zalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts (Aizkraukles novada)

Alūksnes novada Alsviķu pagasts, Alūksne, Annas pagasts, Ilzenes pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Kalncempju pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts, Mālupes pagasts, Mārkalnes pagasts, Pededzes pagasts, Veclaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ziemera pagasts

Augšdaugavas novada Ambeļu pagasts, Bebrenes pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts, Pilskalnes pagasts (Augšdaugavas novada), Prodes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts, Daugavpils valstspilsēta, Subate

Balvu novada Balvi, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubulu pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Vectilžas pagasts, Vīksnas pagasts

Cēsu novada Cēsis, Drabešu pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Liepas pagasts, Līgatne, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Vecpiebalgas pagasts

Dienvidkurzemes novada Bunkas pagasts, Dunalkas pagasts, Durbe, Durbes pagasts, Gaviezes pagasts, Grobiņa, Grobiņas pagasts, Medzes pagasts, Nīcas pagasts, Rucavas pagasts, Tadaiķu pagasts, Vērgales pagasts

Dobeles novada Annenieku pagasts, Auru pagasts, Bikstu pagasts, Dobeles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Naudītes pagasts, Zebrenes pagasts

Gulbenes novada Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Gulbene, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts

Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, Valgundes pagasts

Jēkabpils novada Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Atašienes pagasts, Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Elkšņu pagasts, Gārsenes pagasts, Jēkabpils, Kalna pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Leimaņu pagasts, Mežāres pagasts, Rites pagasts, Rubenes pagasts, Salas pagasts (Jēkabpils novads), Saukas pagasts, Variešu pagasts, Viesīte, Viesītes pagasts, Vīpes pagasts, Zasas pagasts

Jūrmalas valstspilsēta

Krāslavas novada Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas pagasts, Bērziņu pagasts, Dagda, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Grāveru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kastuļinas pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Krāslava, Krāslavas pagasts, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts, Ūdrīšu pagasts

Kuldīgas novada Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Īvandes pagasts, Laidu pagasts, Padures pagasts, Raņķu pagasts, Rudbāržu pagasts, Skrunda, Skrundas pagasts, Snēpeles pagasts, Vārmes pagasts

Limbažu novada Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Katvaru pagasts, Limbaži, Limbažu pagasts, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts

Līvānu novada Jersikas pagasts, Līvāni, Rožupes pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts

Ludzas novada Blontu pagasts, Ciblas pagasts, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Līdumnieku pagasts, Ludza, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Rundēnu pagasts, Zvirgzdenes pagasts

Madonas novada Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaine, Cesvaines pagasts, Dzelzavas pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubāna, Ļaudonas pagasts, Madona, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Vestienas pagasts

Mārupes novada Salas pagasts (Mārupes novada)

Preiļu novada Aglonas pagasts, Aizkalnes pagasts, Galēnu pagasts, Pelēču pagasts, Preiļi, Preiļu pagasts, Riebiņu pagasts, Rožkalnu pagasts, Rušonas pagasts, Saunas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Upmalas pagasts, Vārkavas pagasts

Rēzeknes novada Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dekšāres pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Maltas pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Sokolku pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts, Viļāni, Viļānu pagasts, Rēzeknes valstspilsēta

Saldus novada Lutriņu pagasts, Pampāļu pagasts, Zirņu pagasts

Saulkrastu novada Sējas pagasts

Siguldas novada Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Sigulda, Siguldas pagasts

Smiltenes novada Ape, Apes pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Drustu pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltene, Smiltenes pagasts, Trapenes pagasts, Variņu pagasts, Virešu pagasts

Talsu novada Abavas pagasts, Sabile, Strazdes pagasts, Virbu pagasts

Tukuma novada Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Irlavas pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Kandava, Kandavas pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Matkules pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tukums, Tumes pagasts, Vānes pagasts, Viesatu pagasts, Zemītes pagasts

Valkas novada Zvārtavas pagasts

Valmieras novada Bērzaines pagasts, Brenguļu pagasts, Burtnieku pagasts, Dikļu pagasts, Ēveles pagasts, Jērcēnu pagasts, Kauguru pagasts, Kocēnu pagasts, Matīšu pagasts, Plāņu pagasts, Rencēnu pagasts, Seda, Strenči, Trikātas pagasts, Vaidavas pagasts, Valmiera, Valmieras pagasts, Zilākalna pagasts,

Varakļānu novada Murmastienes pagasts, Varakļāni, Varakļānu pagasts

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Tārgales pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts, Ventspils valstspilsēta