Par jaunajām valsts nodevām, kas paredzētas par medību darbībām

Latvijas Mednieku savienība iebilst pret jaunajām valsts nodevām, kas turpmāk būs jāmaksā par medību darbībām. Uzskatām, ka šo noteikumu pieņemšanas gaitā nav ievēroti labas pārvaldības principi un Zemkopības ministrija ir demonstrējusi klaju nevēlēšanos diskutēt un ieklausīties mednieku viedoklī.

Virzot apstiprināšanai noteikumus par valsts nodevu apjomu par medību darbībām, Zemkopības ministrija faktiski nav diskutējusi ar medniekus pārstāvošajām organizācijām. Pēc tam, kad noteikumu projekts nāca atklātībā un mednieku organizācijas kategoriski iebilda pret plānoto nodevu apjomu, ZM biroja vadītājs organizēja vienu attālināto tikšanos, kurā šis jautājums tika apspriests.
Sanāksmes laikā, uzklausot mednieku iebildumus, ministra biroja vadītājs J. Eglīts  pauda viedokli, ka jārod kompromiss jautājumos, par kuriem mednieku organizācijām bija būtiskākie iebildumi - par nodevas apjomu par staltbriežu govju un teļu medību atļaujām, kā arī par medību atļaujas maksu ārzemniekiem medībām Latvijā. Diemžēl, neskatoties uz mednieku organizāciju argumentiem, nekas mainīts netika.
Laikā, kad noteikumu projekts tika apspriests ar mednieku organizācijām (2022. gada vasaras sākumā,  pirms Saeimas vēlēšanām) noteikumu projektā maksa par mednieka sezonas karti pensionāriem, studentiem un skolēniem bija paredzēta 0,00 eur. Oktobrī ( pēc vēlēšanām), kad noteikumi parādījās Valsts kancelejā, maksa par mednieka sezonas karti pensionāriem, studentiem un skolēniem jau bija paredzēta 15,00 eur. To nevar nosaukt citādi, kā par nožēlojamu rīcību no ZM politiskās vadības puses.
Kopš sarunas, pus gada laikā, nav izpildīti VMD vadības solījumi uzlabot mednieku un medību vadītāju eksaminācijas procesu. Tas ļauj secināt, ka VMD pusē ir vēlme saņemt papildus finansējuma, bet nav nekādas vēlmes reāli uzlabot ar medībām saistīto pakalpojumu kvalitāti
Kategoriski nepiekrītam valsts nodevas palielināšanai par atļauju ārvalstniekam medīt Latvijas teritorijā. Savulaik, šīs nodevas apjoms tika noteikts lielāks par vietējo mednieku sezonas kartes maksu, lai nodrošinātu līdzekļus Medību fondā. Jau toreiz skanēja iebildumi, ka tas ir pretrunā ar ES kopējo nostāju, ka maksa par medīšanas atļauju ārvalstu medniekam nedrīkst būt lielāka par maksu, kas ir noteikta vietējiem medniekiem.  Šobrīd maksa ārvalstu medniekam ne tikai 6.5 reizes pārsniedz nodevas apjomu, ko maksā vietējie mednieki, bet arī nostāda Latviju daudz neizdevīgākā situācijā medību tūrisma organizēšanā, salīdzinot ar kaimiņvalstīm. Citas Eiropas valstis veido īpašas programmas un atbalsta pasākumus, lai veicinātu ienākošo tūrismu, bet Latvija šajā gadījumā rīkojas tieši pretēji, atklāti demonstrējot, ka viesmednieki, kuri brauc uz Latviju un tērē šeit naudu, mums nav vajadzīgi.

Latvijas Mednieku savienība turpinās uzturēt prasību, ka noteiktie nodevu apjomi par staltbriežu govju un teļu medīšanu, kā arī atļauju ārvalstu medniekiem medīt Latvijā, ir jāsamazina. Tāpat mēs prasīsim, lai Valsts meža dienests uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti medību jomā, kā arī Zemkopības ministrija nodrošinātu solīto papildus finansējumu Medību saimniecības attīstības fondā.

 

Jānis Baumanis

LMS valdes priekšsēdētājs