Modra Grantiņa piemiņas kauss medību šaušanā

NOLIKUMS


Vieta: Kandavas novada ”Strautiņu” šautuve.
Laiks: 2023.gada 23. septembrī plkst. 09.30 dalībnieku ierašanās, plkst.09.30-10.00 reģistrācija, instruktāža, atklāšana.
Rīkotājs: Latvijas Mednieku savienība un Z/S ”Strautiņi”.
Dalībnieki: Sacensības: individuālās.
Pieteikšanās un dalības maksa: dalības maksa 25 eur/persona. Pēc 20.09.2023. 30,- eur/persona.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu:
Programma: Katrs dalībnieks piedalās 5 dažādās šaušanas disciplīnās.
1. šaušana ar vītņstobra medību ieroci, 5 šāvieni bez atbalsta + 5 šāvieni no vienkāju štoka 100 m distancē pa brieža mērķi.
2. šaušana ar pneimatisko ieroci 10 m distancē pa skrejošu meža cūku (SK10). Pieci šāvieni mērķim virzoties no kreisās uz labo pusi, pieci šāvieni mēķim virzoties no labās uz kreiso pusi. Kopā 10 šāvieni. Dalībnieks izmanto savu vai rīkotāju pneimatisko ieroci.
3. šaušana ar gludstobra ieroci pa lidojošiem mērķiem (šķīvīšiem) sportings. 25 mērķi no 5 stāvvietām.
4. Kandavas traps 25 mērķi no 5 stāvvietām.
Papildus izklaides disciplīna: šaušana ar gludstobra medību ieroci 35 m distancē pa iekārtiem šķīvīšiem. 3 šķīvji-3 lodes, kurš precīzāk vai ātrāk. Šauj divi dalībnieki vienlaikus. Katra pāra uzvarētājs iziet nākamajā kārtā. Munīciju (gludstobra ložu patronas) nodrošina paši sacensību dalībnieki.
Disciplīnas jauniešiem un sievietēm:
1. Šaušana ar pneimatisko ieroci pa stāvošu mērķi. 10 m distancē 10 ieskaites šāvieni.
2. Šautriņu mešana. 3+3+3 metieni.
3. Šķīvju mešana.
4. Diskobols.
Vērtēšana : Individuāli kopvērtējumā – no četrās pamatdisciplīnās iegūto vietu
summas (uzvar dalībnieks ar labāko vietu summu).
Vienādu rezultātu gadījumā individuālajā kopvērtējumā – uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu disciplīnā, šaušanā ar pneimatisko ieroci pa skrejošu meža cūkas mērķi 10 m distancē.
Vienādu rezultātu gadījumā atsevišķās disciplīnās, lai noteiktu uzvarētāju – desmitnieku skaits. Sportingā un Kandavas trapā, vienādu rezultātu gadījumā, lai noteiktu 1-3 vietu, pāršaude.
Apbalvošana: Pirmo trīs vietu ieguvēji atsevišķās disciplīnās un individuālajā kopvērtējumā tiek apbalvoti ar piemiņas veltēm.
Uzvarētājs individuālajā kopvērtējumā saņem piemiņas kausu.
Drošības noteikumi: Par ieroča atbilstību tehniskajiem noteikumiem un darbībām ar to, atbild ieroča īpašnieks, ievērojot MK 01.10.2011.noteikumus Nr.840 ,,Medību noteikumos” un citos atbilstošajos normatīvajos aktos reglamentētos drošības pasākumus.
Informācija : Par sacensību organizāciju un norisi – Agris Riba, 29133594.