Informācija par iespējām noteikt nomedītā pārnadža vecumu

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” var nodrošināt absolūtā vecuma noteikšanu nomedītajiem pārnadžiem (aļņiem, staltbriežiem un stirnām) ar sekojošiem nosacījumiem.
⚫ Precīza pārnadžu vecuma noteikšana tiek nodrošināta sadarbībā ar Latvijas Mednieku savienību.
⚫ Precīzs vecums nomedītajiem pārnadžiem tiek noteikts pēc ikgadējām pieauguma līnijām zoba saknes cementa slānī.
⚫ Lai veiktu pārnadžu vecuma noteikšanu, jāatsūta nomedītā dzīvnieka viena apakšžokļa puse, kurai klāt ir arī priekšzobi.
⚫ Pārnadžu apakšžokļiem jābūt novārītiem un izžāvētiem - tīriem, sausiem, bez smakas, ar norādi pie katra apakšžokļa par dzīvnieka dzimumu, nomedīšanas vietu, datumu, mednieka vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi.
⚫ Pārnadžu apakšžokļi jānosūta uz Salaspils Rīgas ielas TOP Omniva pakomātu: Salaspils, Rīgas iela 48, norādot saņēmēja telefona numuru: 26511040. Materiālu, divas dienas iepriekš sazinoties pa šo tālruni, var arī ievest LVMI Silava , Salaspilī, Rīgas ielā 111. Paraugam jāpievieno bankas maksājuma uzdevums, kas apstiprina maksājuma veikšanu.
⚫ Atbilde vienotā formā, kur norādīta informācija par noteikto nomedītā dzīvnieka vecumu, kopā ar foto materiālu, kur redzamas gada pieauguma līnijas, tiek sniegta 6 nedēļu laikā kopš parauga saņemšanas dienas uz norādīto e-pasta adresi.
⚫ Maksa par vecuma noteikšanu vienam paraugam ir 15 eiro. Attiecīgā summa, atbilstoši paraugu skaitam, jāpārskaita uz Latvijas Mednieku savienības kontu: LV29UNLA0050017367888, AS SEB banka. Maksājuma uzdevumā norādot: “Par vecuma noteikšanu”.