Aizsardzības ministrijas un LMS kopīgi īstenojamo pasākumu plāns 2022.gadam

Pirms četriem gadiem LMS un Aizsardzības ministrija noslēdza sadarbības memorandu.

Šīs sadarbības ietvaros šogad ir plānotas : 

mednieku šaušanas sacensības Ādažu poligonā "LMS kauss",

divas tāšaušanas sacensības "Vienoti valstij",

lekcijas par dabu un meža dzīvniekiem Jaunsardzei,

kā arī virkne citu pasākumu.