Atkārtota Latvijas Mednieku savienības biedru kopsapulce

Ņemot vērā, ka iepriekš sasauktā Latvijas Mednieku savienības biedru kopsapulce 2022. gada 7.maijā nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atbilstoši LMS statūtiem un Biedrību un nodibinājumu likuma normām tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce.

Atkārtotā biedru sapulce notiks 2022. gada 8. jūnijā, plkst. 10.00 mednieku centra “Purnavu muiža” konferenču zālē (“Mārtiņmuiža”, Mārupes novads, LV-2167).

Atkārtotā sapulce tiek izsludināta ar tādu pašu darbu kārtību:

  1. Sapulces atklāšana, organizatoriskie jautājumi;
  2. LMS nacionālās padomes atskaite;
  3. LMS valdes atskaite;
  4. Finanšu atskaite un budžeta projekts;
  5. Revidenta ziņojums;
  6. Balsojums par izmaiņām LMS biedru naudas apjomā;
  7. Revidenta vēlēšanas;
  8. Aktualitātes medību normatīvo aktu izmaiņās, LMS loma šo normatīvu tapšanā.

Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

Gadījumā, ja Jums nav iespējas apmeklēt sapulci klātienē, lūdzam nodrošināt pārstāvību sapulcē, izmantojot pilnvaru, kas būs dabūjama pie LMS reģionu vadītājiem. Aizpildītā pilnvara ir jānosūta elektroniskā formā uz info@lms.org.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu vērsties pie Jūsu reģiona vadītāja.

Ar cieņu,

Jānis Baumanis