Mainīta kārtība nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāla aizpildē

2022. gada 12. aprīlī stājās spēkā grozījumi Medību noteikumos, kas paredz mainītu kārtību nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāla aizpildē. Žurnālu aizpilda, norādot informāciju par visiem medību iecirknī nomedītajiem un ievainotajiem dzīvniekiem (zīdītājiem un putniem), identificējot tos līdz sugas līmenim. Atšķirībā no citiem gadiem, šosezon un turpmāk nomedītajam alnim, staltbriedim, stirnai un mežacūkai papildus jānorāda dzimums un vecums.

Lai atvieglotu datu iesniegšanu, Valsts meža dienests izstrādājis vienotu nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāla paraugu MS Excel formātā, kas pieejams dienesta mājas lapas sadaļā “Medību resursi”. Žurnāls sastāv no divām darblapām – vienā tiek reģistrēti lielie pārnadži (aļņi, staltbrieži, stirnas un mežacūkas), norādot dzimumu un vecumu, bet otrā darblapā tiek reģistrēti pārējie medījamie dzīvnieki un putni. Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālu iespējams aizpildīt papīra formā vai elektroniski. Dienests aicina izmantot minēto vienotā parauga žurnālu, iesniedzot to elektroniskā formā, parakstītu ar e-parakstu.

Valsts meža dienests atgādina, ka nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālu aizpilda medību iecirkņa atbildīgā persona vienas dienas laikā pēc medībām. Medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, nomedītos ūdensputnus vienas dienas laikā pēc medībām žurnālā reģistrē pats mednieks. Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām, jeb līdz kārtējā gada 30. aprīlim medību iecirkņa atbildīgā persona iesniedz dienesta uzraugošajā struktūrvienībā informāciju par medību iecirknī iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem. Informāciju par publiskajās ūdenstilpēs individuāli nomedītajiem ūdensputniem iesniedz pats mednieks.  Informācijas iesniegšana nepieciešama, lai Valsts meža dienests varētu apkopot datus par nomedītajiem dzīvniekiem, veikt to populāciju stāvokļa vērtējumu, kā arī īstenot vides monitoringu.