Mainīsies valsts nodevu likmes par medību darbībām

Ar 2023. gada 1. janvāri mainīsies valsts nodevu likmes par Valsts meža dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, kas ietekmēs arī mednieku maksājamus par dienestā izsniegtajām atļaujām un dokumentiem. 

Valsts nodevu maksas pieaugums ir pamatots ar  šā gada 29. novembrī pieņemtajiem grozījumiem MK 11.02.2014. noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām". Dienests atgādina, ka  valsts nodevu apmērs par medību darbībām nav ticis  mainīts kopš 2004. gada. To pārvērtēšanas procesā secināts, ka pakalpojumu faktiskās izmaksas vairākkārt pārsniedz valsts nodevu apjomus, kas ir spēkā līdz izmaiņām normatīvajos aktos. Nodevu palielinājums veicinās bezmaksas Meža valsts reģistra e-pakalpojumu attīstību, kas, vērtējot ilgtermiņā, samazinās laika un finanšu resursus dienesta klientiem.

Turpinājumā apkopotas nodevu likmes par medību darbībām, kas būs spēkā no 2023. gada 1. janvāra. Maksājumus valsts budžetā joprojām varēs veikt ar bankas un internetbankas starpniecību, kā arī klātienē dienesta struktūrvienībā ar maksājumu karti.

Mednieku eksaminācija:

par mednieku eksāmenu teorijā

par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas)

 par medību vadītāja eksāmenu

par mednieka apliecības izsniegšanu un medību vadītāja apliecības izsniegšanu

 

 

35,00EUR 

25,00EUR

35,00EUR

20,00EUR

 

 

par mednieka sezonas kartes izsniegšanu

par mednieka sezonas kartes izsniegšanu ar atvieglojumiem (vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem, personām no 16 līdz 18 gadiem un daudzbērnu ģimenēm)

 

30,00EUR

15,00EUR

par medību atļaujas izsniegšanu:

jebkura dzimuma un vecuma aļņa, t.sk. aļņu buļļa (AN marķieris) un staltbriežu buļļa (SB marķieris) nomedīšanai;

staltbriežu govs vai teļa (SG un ST marķieris), aļņu govs vai teļa (AG un AT marķieris), medņa, rubeņa un vilka nomedīšanai 

 

 15,00EUR

 

7,50EUR

par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā:

ja atļaujas derīguma termiņš ir viena diena

ja atļaujas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 dienām,

ja atļauja derīga visu medību sezonu

 

30,00EUR

70,00EUR

200,0EUR

 

Valsts meža dienests norāda, ka laika posmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam mednieka sezonas kartes iegādei vēl būs spēkā iepriekšējās valsts nodevu likmes (bez atvieglojumiem – 14,23 euro, ar atvieglojumiem – 4,27 euro).