VMD atgādina - nomedītie nelimitētie dzīvnieki joprojām jāreģistrē 2.pielikumā

Neraugoties uz to, ka nomedītos nelimitētos medījamos dzīvniekus pašlaik iespējams reģistrēt lietotnē “Mednis”, Valsts meža dienests atgādina, ka tie joprojām jāreģistrē arī nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā - 2.pielikumā.

2023./2024. gada medību sezonā medniekiem ir obligāta nomedīto mežacūku reģistrācija mobilajā lietotnē “Mednis”, kas pamatota ar Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanu.

Turpat lietotnē “Mednis” ir iespējams reģistrēt arī citus nomedītos nelimitētos medījamos dzīvniekus, taču tas nav obligāti. Tādēļ Valsts meža dienests atgādina, ka joprojām ir spēkā Medību noteikumu prasības par nomedīto nelimitēto dzīvnieku reģistrēšanu nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā - Medību noteikumu 2. pielikumā.

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālu aizpilda medību iecirkņa atbildīgā persona papīra formā vai elektroniski, vienas dienas laikā pēc medībām, reģistrējot medību iecirknī nomedītos un ievainotos dzīvniekus.

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālu aizpilda, identificējot zīdītājus un putnus līdz sugas līmenim. Alnim, staltbriedim, stirnai un mežacūkai papildus norāda dzimumu un vecumu.

Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām atbildīgā persona 2.pielikumu iesniedz  Valsts meža dienestā.