Ziemeļaustrumu reģions

Latvijas Mednieku savienības Ziemeļaustrumu reģiona biedri

Informācija par Gaujienas, Alūksnes, Bejas, Viļakas, Balvu, Rugāju, Gulbenes un Lejasciema biedriem - mednieku biedrībām un to vadītājiem.