LMS valde

LMS valdes locekļi:

Jānis Baumanis
Valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 29134657, e-pasts: janis.baumanis@lms.org.lv

Ēriks Ozols
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Tālrunis: 29231232, e-pasts: eriks.ozols@lms.org.lv

Ainars Pencis
Valdes loceklis
Tālrunis: 29464089

Jānis Zandbergs
Valdes loceklis
Tālrunis: 29681855

Jānis Ģirnis
Valdes loceklis
Tālrunis: 29222590, e-pasts: janis.girnis@lms.org.lv