LMS valde

LMS valdes locekļi:

Jānis Baumanis
Valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 29134657, e-pasts: janis.baumanis@lms.org.lv

Mārtiņš Līdums
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Tālrunis: 29169976, e-pasts: martins.lidums@lms.org.lv

Ēriks Ozols
Valdes loceklis
Tālrunis: 29231232, e-pasts: eriks.ozols@lms.org.lv

Jānis Ģirnis
Valdes loceklis
Tālrunis: 29222590, e-pasts: janis.girnis@lms.org.lv

Jānis Zandbergs
Valdes loceklis
Tālrunis: 29681855, e-pasts: janis.zandbergs@lms.org.lv