VMD medījamo dzīvnieku populācijas novērtējuma elektroniskā anketa

Sākam gatavoties jaunajai medību sezonai !

VMD lūdz līdz šā gada 1. martam sniegt mednieku kolektīvu viedokli un informāciju par medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli:­­­­­­­­­­­­­­­­

1. Pārnadžu skaita vērtējums iepriekšējā medību sezonā: samazinās, saglabājas, palielinās.

2.Vēlamās pārnadžu skaita izmaiņas jaunajā medību sezonā: samazināt, saglabāt, palielināt.

3.Novērtētais medījamo dzīvnieku skaits medību iecirknī (pirms mazuļu dzimšanas).

 

Atbilstoši Valsts meža dienesta medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtēšanas un pārnadžu pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas procedūrai KR.10.P.030 izsūtam aptaujas anketas elektronisko saiti - 

https://ls.vmd.gov.lv/index.php/925849?lang=lv

 (nospiežot uz šo saiti Jums būs iespēja anketu aizpildīt elektroniskā veidā un iesniegt VMD).

Anketa aizpildāma par katru medību iecirkni (ja medību tiesību lietotājam tie ir vairāki).

Aicinājums anketu aizpildīt elektroniski, lai visiem ērtāk un vieglāk !

Aizpildīta anketa jāiesūta VMD uzraugošajā virsmežniecībā līdz 1.martam !

Aptaujā sniegtā informācija un dati tiks izmantoti medījamo dzīvnieku populācijas novērtēšanā un pieļaujamā nomedīšanas apjoma plānošanā.