VMD rīkojums "Par pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2020./2021. gada medību sezonā"

Ar šo VMD rīkojumu tiek noteikts : 

1. 2020./2021. gada medību sezonā pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjoms 80 dzīvnieku apmērā;

2. lūšu medību termiņš 2020./2021.gada medību sezonā no 1.janvāra līdz VMD noteiktā pieļaujamā nomedīšanas apjoma izmantošanai medību platībās, bet ne ilgāk par 31.martu;

3. aizliegums 2020./2021. gada medību sezonā medīt lūšus Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Tērvetes, Bukaišu, Augstkalnes, Līvbērzes pagastus un Valgundes pagasta teritoriju ārpus Ķemeru nacionālā parka, kā arī Bauskas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Bārbeles, Dāviņu, Skaistkalnes, Stelpes, Vecsaules un Vecumnieku pagastus, un Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas uzraugāmajā teritorijā;

4. aizliegums medīt lūšu mātītes, ar kurām ir kopā iepriekšējā pavasarī dzimuši mazuļi;

5. pirms lūša pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, medību vadītājam jānodrošina:

a) nomedītā lūša fiksēšana fotoattēlā ar attēla faila atribūtos iekļautu precīzu tā atrašanās vietu un datumu;
b) fotoattēla, informācijas par nomedītā lūša dzimumu un vecumu un nomedītā lūša īpašnieka mednieka apliecības numura nosūtīšana uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv vienas darba dienas laikā pēc lūša nomedīšanas;
c) nomedītā lūša saglabāšana līdz paraugu nodošanai speciālā lūšu monitoringa nodrošināšanai, par ko LVMI “Silava” pārstāvis izdara atzīmi aktā par vilka/lūša nomedīšanu (Medību noteikumu 4.pielikums) vai nosūta informāciju uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv;

6. VMD patur tiesības sugas aizsardzības nolūkos samazināt pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu vai noteikt medību slodzes samazināšanas iespējas;
7. VMD aicina nemedīt lūšus medībās ar dzinējiem bezsniega apstākļos.

8. Medību vadītājs pēc sekmīgām (nomedīts/ievainots) lūšu medībām aizpilda pielikumu šim rīkojumam - "Medību slodze un lūšu populācijas tendences”, lai VMD varētu spriest par lūšu pupulācijas stāvokli.

VMD rīkojumu Nr.172 "Par pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2020./2021. gada medību sezonā" - ATVĒRT ŠEIT.

Pielikums VMD rīkojumam Nr.172 "Medību slodze un lūšu populācijas tendences" - ATVĒRT ŠEIT.