Vai valstij ir izdevīgi, lai medību vadītāji netiktu izglītoti?

Pēc Valsts meža dienesta iebilduma, Zemkopības ministrija svītro no mednieku un medību vadītāju apmācības un eksaminācijas noteikumu projekta normu, kas paredz regulāru medību vadītāju kvalifikācijas celšanu. Kam tas ir izdevīgi?

Šobrīd Zemkopības ministrijā norisinās darbs pie grozījumiem MK noteikumos par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju. Šim mērķim ir izveidota darba grupa, kurā piedalās gan Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta, AS LVM, gan arī mednieku organizāciju pārstāvji. Vairāku mēnešu garumā darba grupa diskutēja un sprieda par to, kādiem šiem noteikumiem jābūt. Visvairāk viedokļi atšķīrās par VMD ierosinājumu esošās mednieku un medību vadītāju apliecības nomainīt pret terminētām apliecībām, kuras būtu nepieciešams regulāri nomainīt pret jaunām. Arguments šādas apliecību maiņas nepieciešamībai bija datu bāzes sakārtošana (atsijāt „mirušās dvēseles”) un prasība, lai apliecībā būtu fotogrāfija, kas nav vecāka par 10 gadiem, lai it kā nodrošinātu medību kontroli. Latvijas Mednieku savienība kategoriski iebilda pret šādu, regulāru apliecību maiņu, vairāku iemeslu dēļ. Mūsuprāt, nav pieļaujama situācija, ka, lai sakārtotu datu bāzi un no mednieku reģistra izslēgtu mirušos, vairāk kā 25 tūkstošiem mednieku ir regulāri jāiet un jānomaina apliecības. Tas ir ievērojams slogs ne tikai medniekiem (jo prasa laiku un protams ka arī naudu), bet arī pašam VMD, jo nodrošināt aptuveni 25 tūkstošu apliecību nomaiņu, lai nebūtu rindas un problēmas, nebūs nemaz tik viegli. Ja tiešām ir vēlme atsijāt mirušos, tad VMD ir jāsalīdzina savs mednieku reģistrs ar iedzīvotāju reģistru, nevis lieki jātrenkā 25 tūkstoši mednieku. Arguments, ka medību uzraudzības veikšanai mednieku apliecībās jābūt aktuālai fotogrāfijai, arī neiztur nekādu kritiku. Šībrīža mednieku apliecības medniekiem tiek izsniegtas kopš 1997. gada (tātad aptuveni 17 gadus) un līdz šim nav dzirdēts neviens gadījums, kad novecojusi fotogrāfija būtu apgrūtinājusi medību uzraudzību. Pat medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas, kas ir krietni svarīgāks dokuments no uzraudzības viedokļa, šobrīd tiek izsniegtas uz nenoteiktu laiku. Mūsuprāt, galvenais arguments, lai nepieļautu šādu, terminētu mednieku apliecību ieviešanu, ir tas, ka mednieka apliecība ir pamats, lai saņemtu medību šaujamieroča glabāšanas atļauju. Tas nozīmē, ka ja mednieks nebūs samainījis mednieka apliecību, kurai beidzies derīguma termiņš, Valsts policija viņam anulēs arī medību šaujamieroča glabāšanas atļauju. VMD minētie teorētiskie ieguvumi no apliecību nomaiņas, nekādā gadījumā neatsver tās problēmas, kā arī laika un finanšu patēriņu, kas ar apliecību maiņu tiks uzkrauts medniekiem.

Tomēr, visvairāk šo noteikumu sakarā, mani pārsteidza pēdējās nedēļas notikumi. Pēc tam, kad darba grupa bija izdiskutējusi visdažādākos priekšlikumus par obligātu mednieku un medību vadītāju kvalifikācijas celšanu, pāreksamināciju utt., rezultātā darba grupa, tai skaitā VMD pārstāvis, vienojās par to, ka esošiem medniekiem nekādi papildus pārbaudījumi netiks uzlikti. Savukārt, medību vadītājiem, kuri tiešā mērā ir atbildīgi par medību norisi, tiks ieviesta regulāra kvalifikācijas celšana, kas izpaudīsies kā 8 stundu kursa noklausīšanās reizi trijos gados. Šo apmācību organizētu medniekus pārstāvošās organizācijas un par apmācības kursa noklausīšanos tiktu izsniegta izziņa. Bija plānots, ka medību vadītājam, kurš vada medības ar dzinējiem, papildus medību vadītāja apliecībai būtu jābūt arī izziņai (ne vecākai kā 3 gadi) par šāda apmācības kursa noklausīšanos. Vai šī izziņa būt papīra formātā jeb apmācīto medību vadītāju saraksti regulāri elektroniski tiktu iesniegti VMD, tas jau ir diskutējams un pakārtots jautājums. Jau pēc tam, kad darba grupa bija beigusi darbu pie šo noteikumu projekta izstrādes, no Zemkopības ministrijas tika saņemts noteikumu projekts, no kura bija svītrota norma par obligāto kvalifikācijas celšanu medību vadītājiem. Piedevām, svītrota bez jebkādiem argumentiem, vienkārši tādēļ, ka VMD esot iebildis pret šo normu! Mums nav saprotama šāda VMD rīcība. Visās iepriekšējās diskusijās arī VMD piekrita, ka tieši medību vadītāji ir tie, kas vada un nodrošina medību procesu. Tieši viņi ir tie, kuriem jāpārzina aktuālākie jautājumi gan medību likumdošanā, gan drošības prasības, veterinārie jautājumi utt. utjpr. Visi darba grupas dalībnieki bija vienoti par to, ka regulāri apmācīt visus medniekus nav nedz reāli iespējams, nedz arī nepieciešams, bet tieši medību vadītāji ir tā mērķa grupa uz kuru jāfokusējas, lai jaunākā informācija nonāktu arī līdz ierindas medniekiem. Tādēļ šāds notikumu pavērsiens bija kā auksta ūdens spainis uz galvas. Ņemot vērā to, ka VMD iebilduma sakarā nav saņemta nekāda argumentācija, tas liek aizdomāties par šādas rīcības iemesliem. Prātā nāk visdažādākās versijas. Vai VMD ir izdevīgi, ka medību vadītāji nav informēti par jaunākajām likumdošanas izmaiņām un citiem jautājumiem, lai varētu viegli „atklāt pārkāpumus” un uzlabot statistiku medību kontroles jomā? Varbūt kāda VMD amatpersona nu nekādi nespēj samierināties ar domu, ka arī viņam pašam kā medību vadītājam tagad nāksies apmeklēt „kaut kādu mednieku organizāciju” rīkotus kursus? Vai varbūt tā ir vienkārši tāda sīka atriebība par to, ka mednieku organizācijas nepieļāva regulāru mednieku un medību vadītāju apliecību nomaiņu, ko, protams, būtu veicis VMD? Versijas varam attīstīt daudz un dažādas, cik nu kuram laba vai samaitāta fantāzija.

Kā redzat, jautājumu ir daudz. Ļoti gribētos uz tiem saņemt arī argumentētas atbildes. Gan no VMD vadības, gan arī no Zemkopības ministrijas. No ministrijas tādēļ, ka tas nebūt nav labais tonis izdarīt nesaskaņotas izmaiņas dokumentā, pie kura darba grupa ir ilgstoši strādājusi un diskutējusi un par kaut ko arī vienojusies. Diemžēl šis nav nedz pirmais, nedz vienīgais gadījums, kad tā notiek, bet ZM tā ir samērā bieži piekopta prakse. Šajā gadījumā varu droši apgalvot, ka LMS tā vienkārši nepadosies un ies līdz pat Ministru kabinetam. Jo es tiešām gribēšu dzirdēt, kādi VMD un ZM būs argumenti pret to, ka medību vadītājiem šāda apmācība nepieciešama, it īpaši tādēļ, ka par to iestājas medniekus pārstāvošās organizācijas un šī apmācība faktiski skar tikai pašus medniekus.