Šodien Latvijas Republikas Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Medību likumā.

Šodien Saeima trešajā (galīgajā) lasījumā pieņēma grozījumus Medību likumā. Tie vēl ir jāizsludina prezidentam, bet par 99% mums ir jauns likums.

Ļoti īsi par to, kas ir jauns un svarīgs :

- Likums stājas spēkā 01.04.2022. - jaunajā medību sezonā;

- No 01.04.2022. tiek palielināta minimālā medību iecirkņa platība uz 350ha, ja to reģistrē zemes īpašnieks, vai īpašnieku grupa. Tas attieksies uz medību tiesību īpašniekiem, kuru medību platības atrodas blakus un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību lietojumu;

- No 01.04.2022. tiek palielināta minimālā medību iecirkņa platība uz 1000ha, ja to teģistrē mdību tiesību lietotājs;

- No 01.04.2022. minimālā platība stirnu un meža cūku medībām būs 350ha;

- No 01.04.2022. atļauti termālie tēmēkli medījot lapsas, jenotsuņus un meža cūkas;

- No pašvaldībām un VMD varēs pieprasīt zemes īpašnieku kontaktinformāciju - tas ir ļoti būtisks jaunievedums;

- No 01.04.2022. varēs medīt arī pilsētās, kur pašvaldība būs atļāvusi to darīt, gadījumos, ja medījamie dzīvnieki nodarīs postījumus, apdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību.

- No 01.04.2022. medīt varēs vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, ja notiks ievainota medījamā dzīvnieka izsekošana.

- No 01.04.2023. tā saucamais sadarbības līgums, jeb koplīgums, būs spēkā tikai tad, ja ir rakstiska vienošanās par ārējām robežām;

- Ar 01.04.2023. visi mazie iecirkņi, kas ir mazāki par 350 ha tiek izslēgti no VMD reģistra.

Grozījumi Medību likumā - Likumprojekts trešajam lasījumam - ATVĒRT ŠEIT.