Sēru vēsts

Sodien mūžībā devies Uldis Krūmiņš - Gada balvas medniecībā "Par mūža ieguldījumu" laureāts.

Pieminot Uldi Krūmiņu - neliels apraksts par viņu no pieteikuma gada balvai medniecībā.

Uldis Krūmiņš dzimis 1934. gadā - ilggadējs meža nozares darbinieks un mednieks.

Uldis Krūmiņš devis nozīmīgu ieguldījumu vilku medībās „ar piegaudošanu” popularizēšanā, kā arī dalījies savās unikālajās zināšanās un prasmēs ar medniekiem visos valsts reģionos.

Uldis Krūmiņš uzaudzis mežkopja ģimenē, meža nozarē nostrādājis četrdesmit četrus gadus. Pēc Meža fakultātes beigšanas darbu uzsācis Gārsenes mežniecībā, vēlāk Dzērbenes mežniecībā mežziņa amatā. Visu savu darba mūžu veltījis efektīvai un racionālai meža apsaimniekošanai, ieviešot ražošanā jaunākās mežzinātnes atziņas. Apveltīts ar izcilām organizatora spējām, sekmējis meža nozares jauno speciālistu sagatavošanu, lasot lekcijas Meža fakultātes studentiem un organizējot seminārus.

1964.gadā kļūst par Lubānas mežrūpniecības saimniecības (MRS) direktoru un nostrādā Lubānā līdz 1982.gadam. Pēc tam paaugstināts amatā un LPSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijā ieņēmis valsts galvenā mežziņa amatu laikā, kad to vadīja ministrs Leons Vītols.

Uldis Krūmiņš sāka medīt no 1958. gada, ilgstoši strādājot meža nozarē, pamatīgi iepazinis medību saimniecības problemātiku un lielu vērību veltījis medību saimniecības attīstībai.

70.gadu vidū apguvis vilku piegaudošanas māku no A.Ezeriņa, to sekmīgi izmantojis praksē, organizējot neskaitāmas vilku medības, kā rezultātā uzkrājis unikālas zināšanas par vilku dzīvesveidu un izturēšanās paradumiem.

Īpaši jāizceļ fakts, ka, jau strādājot LPSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas valsts galvenā mežziņa amatā, sāka vilku medību „ar piegaudošanu” popularizēšanu Latvijas mednieku un meža nozares darbinieku vidū.

Uldis Krūmiņš par vilku medībām „ar piegaudošanu” ir sagatavojis vairākus rakstus mednieku avīzei „Jakts”, kā arī par vilku medību jautājumiem stāsta uzņemtā videofilmā, kas tapusi ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu, kas vēl aizvien kalpo kā lielisks mācību materiāls medniekiem.