Sākot no 15.novembra, varam atsākt medības ar dzinējiem epidemioloģiski drošā vidē

Ministru kabinets 11.novembrī  ir izdevis rīkojumu Nr.828 par grozījumiem MK rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Tas nozīmē, ka sākot no 15.novembra, varam atsākt medības ar dzinējiem epidemioloģiski drošā vidē, kā arī ir atcelta mājsēde un aizliegums pārvietoties laikposmā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00.  

Medībās ar dzinējiem varēs piedalīties tikai tie mednieki un dzinēji, kas var uzrādīt Covid-19 pārslimošanas vai pilnīgas vakcinācijas sertifikātu.

Medību vadītājam ir jānodrošina šo sertfikātu pārbaude, 2 metru distances ievērošana starp medību dalībniekiem, masku lietošana iekštelpās un 15 m2 iekštelpu platība vienam medību dalībniekam.

Kolektīvajās un individuālajās medībās jāievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības.

MK rīkojums Nr.828 - Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 " Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" - ATVĒRT ŠEIT.

MK rīkojums Nr.720 - Par ārkērtējās situācijas izsludināšanu - ATVĒRT ŠEIT.

MK noteikumu Nr. 662 - Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai - ATVĒRT ŠEIT.