Saeima apstiprinājusi grozījumus Medību likumā

Saeima ceturtdien, 26.novembrī otrajā galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma grozījumus Medību likumā, paredzot atļaut meža cūku medības vietās, kur tas līdz šim nebija atļauts.

Medību likuma grozījumu mērķis ir efektīvāk samazinātu meža cūku populāciju Latvijā, tādējādi samazinot Āfrikas un klasiskā cūku mēra izplatības risku tālāk Latvijas teritorijā un mājas cūkām.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto dokumentu “Āfrikas cūku mēra stratēģija Eiropas Savienībā”, nepieciešama meža cūku populācijas blīvuma samazināšana līdz 0,5 dzīvniekiem uz 1km2. Saskaņā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (European Food Safety Authority (EFSA)) datiem šāds meža cūku populācijas vidējais blīvums teritorijā ļaus ilgtermiņā samazināt Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa izplatību līdz pilnīgai tā apkarošanai.

Ieviešot grozījumus, Medību likuma grozījumu autori paredz, ka tādejādi tiks nodrošināta meža cūku medību slodze teritorijās, kurās šobrīd meža cūku medības nenotiek.

Grozījumi neparedz ietekmēt teritorijas, kurās medību saimniecība ir sakārtota - medību platības apvienotas attiecīgas platības medību iecirkņos.

Likuma izmaiņas nosaka ĀCM un klasiskā cūku mēra draudu ierobežošanas pasākumus līdz brīdim, kad meža cūku populācijas blīvums tiks samazināts līdz vienai meža cūkai uz 200 hektāriem, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.martam.

Medniekiem ir pienākums samazināt mežacūku populāciju attiecīgajā medību platībā atbilstoši Valsts meža dienesta noteiktajam minimālajam dzīvnieku nomedīšanas apjomam.
 
Līdz ar grozījumiem noteikts, ka meža cūkas var medīt arī platībās no 200 līdz 1000 hektāriem, ieskaitot meža un lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Citās, līdz šim likumā aizliegtās vietās (iecirkņos, kas mazāki par 200 ha, vietās, kur nav noslēgti medību tiesību nomas liegumi, kā arī vietās, kur medības aizliedz citi normatīvie akti),  Valsts meža dienests medību tiesības nodos tuvākajam medību iecirknim, kuram platība ir pietiekoša, lai varētu medīt meža cūkas. 

Izmaiņas stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Latvijas Mednieku savienība uzskata, ka šāda likuma grozījumu redakcija ir atbilstoša mēra radītajiem riskiem. LMS kategoriski iestājās pret sākotnēji plānotajām izmaiņām, kas paredzēja atļaut meža cūku medības katram zemes īpašniekam un jebkurā medību iecirknī, bez platības ierobežojuma un panāca, ka šī norma no grozījumiem tika svītrota. LMS norādīja uz riskiem, ka šāda kārtība novedīs pie turpmākas medību iecirkņu sadrumstalošanas un nākotnē radīs ievērojamas problēmas arī citu sugu medībām. 
 
Kopš 2014.gada 26.jūnija mēris plaši izplatījies Latvijas teritorijā – šā gada desmit mēnešos ĀCM reģistrēts 44 Latvijas novados, 143 pagastos, kopā 888 mežacūkām. Viens no galvenajiem slimības izplatības cēloņiem ir lielā meža cūku populācija. ĀCM ir jau bīstami pietuvojies Pierīgas teritorijai, virzoties gan no austrumiem, gan no Vidzemes ziemeļu puses.

Saeimas apstiprinātos Medību likuma grozījumus var apskatīt šeit.