Piebarošanas ierobežojumi

Pie LMS mājas lapā ievietotās ziņas par MK noteiktajiem medījamo dzīvnieku piebarošanas ierobežojumiem, parādījās komentārs, ka nav iespējama noteikumu prasībām atbilstošas piebarošanas vietas izveide, lai dzīvniekus barotu ar sulīgo barību (cukurbietēm, kartupeļiem, burkāniem u.c.). Šeit piemērs, kā ar nelieliem līdzekļiem, samērā ātrā laikā šādu barotavu var izgatavot ikviens mednieks.

Šādu barotavu var izgatavot ikviens mednieks. Tas neprasa nedz ievērojamus līdzekļus, nedz arī daudz laika. Un šād piebarošanas vieta atbilst visām noteikumu prasībām.

Uz paaugstinājuma novietotajās silēs var bērt arī graudus vai kukurūzu. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka barība pieejama tikai staltbriežiem un stirnām, bet nav pieejama meža cūkām.

Aicinu medniekus pieiet šim jautājumam radoši un piedāvāt vēl arī citus risinājumus, kā nodrošināt staltbriežu un stirnu piebarošanu un vienlaikus sasniegt noteikumos paredzēto mērķi - ierobežot vai limitēt meža cūkām pieejamās barības apjomu.