Metodiskie norādījumi robežlīguma sagatavošanā

2023. gada 1.aprīlī stājas spēkā grozījumi Medību likumā, kuri paredz, ka slēdzot savstarpējus līgumus, jeb koplīgumus, par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir savstarpēja vienošanās, jeb robežlīgums, par sadarbības līguma pušu medību iecirkņu kopējām robežām. 

Latvijas Mednieku savienība ir sagatavojusi robežlīguma paraugformu, lai to varētu izmantot visi mednieku kolektīvi, kam tas ir nepieciešams.

Metodiskie norādījumi robežlīguma sagatavošanā - ATVĒRT ŠEIT.