Medniekiem obligāti jāsniedz informācija par nomedīto vilku VMD

 

Kopš vilku medību sezonas sākuma Valsts meža dienests (VMD) saņēmis informāciju par 12 nomedītiem vilkiem. Diemžēl ne visos gadījumos mednieki par nomedīto dzīvnieku dienestam snieguši visu nepieciešamo informāciju. Šie dati ir būtiski lielo plēsēju monitoringam, un mednieka pienākums ir tos sniegt. VMD atgādina darbību secību, kā jārīkojas pēc vilka nomedīšanas.

1. Vilka zobu fotogrāfija

Jānofotografē nomedītā vilka zobus ar viedtelefonu tā, lai foto faila informācijā būtu fiksēts datums un atrašanās vietas GPS koordinātes – tām jābūt redzamām vai nu pašā attēlā, vai faila rekvizītos. Šim nolūkam jāaktivizē viedtelefona atrašanās vietas noteikšanas funkciju (vēlams aktivizēt arī mobilo datu pieeju) un nedaudz jānogaida, citādi GPS koordinātes var nefiksēties vai arī fiksēties ar nobīdi. Ļoti labi noder tādas telefonu lietotnes kā NoteCam, Solocator vai citas, kas uzskatāmi parāda datumu un fiksētās GPS koordinātes uzņemtajā attēlā. Fotografēt pašu vilku nav nepieciešams.

Ja datums un GPS koordinātes attēlā nav redzamas, VMD lūdz nepārsūtīt fotogrāfijas caur lietotni WhatsApp, jo šādi zūd faila rekvizītos iekļautās GPS koordinātes. Ja datuma un GPS koordināšu nav ne attēlā, ne faila rekvizītos, šos datus e-pastam var pievienot arī atsevišķi, vienīgi tādā gadījumā VMD rīkojums formāli nav izpildīts – trūkst acīmredzamas sasaistes starp nomedīto vilku un tā nomedīšanas vietu un datumu.

Fotogrāfijas autors: K. Rozītis

2. Akts

Jāsastāda akts par vilka/lūša nomedīšanu (Medību noteikumu 4.pielikums). To Word dokumenta formātā var lejupielādēt https://likumi.lv/wwwraksti/2014/150/421/P4.DOC

3. Paziņo VMD

Nākamās darba dienas laikā par vilka nomedīšanu jāziņo Valsts meža dienestam. Uz e-pasta adresi medibas@vmd.gov.lv jānosūta:

  • uzņemto vilka zobu fotoattēls (fotoattēlus sūta, nemainot faila oriģinālo nosaukumu un izmēru);
  • informācija par nomedītā dzīvnieka dzimumu un vecumu (jaunāks par gadu, jauns, vidēja vecuma vai vecs);
  • nomedītā vilka īpašnieka mednieka apliecības numurs un telefona numurs.

4. Aizpilda informāciju par izlietotajām medību atļaujām

Medniekam jāaizpilda dokuments “Informācija par izlietotajām medību atļaujām” (Medību noteikumu 3. pielikums), to Word dokumenta formātā var lejupielādēt https://likumi.lv/ta/id/267976#piel3

Jāaizpilda arī VMD rīkojuma pielikums “Medību slodze un vilku populācijas tendences”, to var lejupielādēt https://www.vmd.gov.lv/public/ck/files/Pielikums%20Nr_2(3).docx

Šo informāciju mēneša laikā iesniedz VMD.

Ja nomedīta pieaugusi vilku mātīte, tā jāsaglabā līdz paraugu nodošanai LVMI “Silava”. Informāciju par nomedīto vilku mātīti kopā ar mednieka kontaktinformāciju VMD nosūta LVMI “Silava”, kura pārstāvis pēc tam sazinās ar mednieku. Ja būs nepieciešami paraugi no cita nomedītā vilka, “Silavas” pārstāvis par to sazināsies ar mednieku.

VMD atgādina, ka medniekus, kuri dienestam savlaicīgi nesniedz visu nepieciešamo informāciju, var saukt pie administratīvās atbildības.

2021./2022. gada medību sezonā VMD pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu noteicis 280 dzīvnieku apmērā, paturot iespēju samazināt vai palielināt šo skaitu atbilstoši medību sezonas laikā iegūtajiem datiem par vilku populācijas stāvokli. Vilku medību sezona ilgs līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. martam.

Informāciju sagatavoja:

Vineta Vilcāne

Valsts meža dienesta

sabiedrisko attiecību speciāliste