Latvijas Medību trofeju izstāde "Jaunmokas 2021" - nolikums

Piedalies!

Izstādes organizatori: biedrība "Latvijas Mednieku savienība", Latvijas Medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija.

Izstādes norises vieta: Jaunmoku pils, Tukuma novada Tumes pagasts.     

Izstādes norises laiks: 2021. gada 16. oktobris – 13. novembris.

Izstādes darba laiks: darba dienās, sestdienās, svētdienās, brīvdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Izstādes mērķis: informēt un izglītot sabiedrību par medībām kā ekoloģiski un saimnieciski nepieciešamu nodarbošanos savvaļas medījamo dzīvnieku populāciju skaita regulēšanai. Iegūt datus par Latvijas medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti. Popularizēt selektīvas medības kā paņēmienu augstvērtīgu medību trofeju iegūšanai. Popularizēt Latviju kā atraktīvu medību tūrisma galamērķi.

Dalībnieki: izstādē piedalās mednieki ar Latvijā savvaļā 2018./2019.; 2019./2020. un 2020./2021. gada medību sezonās, kā arī līdz 2021. gada 1. septembrim iegūtām medību trofejām.

Izstādē  var piedalīties tikai ar iepriekš novērtētām, medaļai atbilstošām staltbriežu trofejām.*

Dalības maksa. Maksa par dalību izstādē ir 10,- eiro par vienu izstādīto trofeju (ragiem, ilkņiem un ādām) un 5,- eiro par vienu trofeju (galvaskausiem).

Vērtēšana un apbalvošana: medību trofejas tiks vērtētas pēc CIC metodikas. Visas novērtētās trofejas tiks iekļautas izstādes katalogā, ar medaļu novērtētās trofejas saņems atbilstošas medaļas.

Trofeju iesniegšana vērtēšanai: trofejas vērtēšanai un izstādīšanai tiek pieņemtas Jaunmoku pilī  2021. gada 8. un 9. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Trofeju noformējums: medību trofejām, kuras tiek iesniegtas vērtēšanai, jābūt pienācīgi sagatavotām eksponēšanai un arī vērtēšanai, kas nozīmē:

– staltbriežu un stirnu āžu ragiem, kā arī meža kuiļu ilkņiem jābūt viegli noņemamiem no medaljoniem un tikpat viegli pieliekamiem atpakaļ;

– plēsēju ādām jābūt dīrātām paklāja veidā;

– trofejas, kas nebūs atbilstoši noformētas, vērtētas netiks.

Trofeju marķēšana: katrai trofejai jābūt marķētai ar etiķeti, kas piestiprināta pie trofejas vai trofejas medaljona. Uz etiķetes norādīts:

– trofejas īpašnieka vārds, uzvārds, tālruņa nr.,

– trofejas iegūšanas vieta – virsmežniecība, pagasts,

– trofejas iegūšanas gads;

– iepriekš novērtētajām trofejām jābūt atzīmei par izstādi, kurā trofeja vērtēta un saņemtajiem vērtējuma punktiem vai vērtēšanas protokolam. Trofejas, kurām šādas atzīmes nebūs, tiks pārvērtētas.

Trofeju izņemšana pēc izstādes: pēc izstādes beigām trofejas, par to parakstoties reģistra žurnālā, jāizņem  2021. gada 14. vai 15. novembrī no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Papildu informācija: Jānis Baumanis, e-pasts: janis.baumanis@lms.org.lv, tālr. 29134657.

* – informācija par iespēju pirms izstādes novērtēt staltbrieža trofejas: Jānis Baumanis, e-pasts: janis.baumanis@lms.org.lv, tālr. 29134657.

Izstādes nolikums - ATVĒRT ŠEIT.