Izmaiņas LMS vadībā

LMS Nacionālā padomes priekšsēdētāja amatu pēc desmit daba gadiem atstāj Vilnis Jaunzems, dodot vietu jaunākiem kolēģiem. Vilnis Jaunzems ir viens no LMS dibinātājiem un LMS dibināšanas idejas autoriem.

LMS izsaka pateicību Vilnim par ieguldīto darbu gan pie LMS dibināšanas, gan visu šo desmit gadu laikā!

3.septembrī notika, LMS Nacionālās padomes un valdes sēde, kurā -

par LMS Nacionālās padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Ivars Lodiņš (LMS Ziemeļkurzemes reģiona vadītājs),

par LMS Nacionālās padomes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Andris Kurcišs (LMS Dienvidkurzemes reģiona vadītājs).