Atkārtota LMS pilnsapulce 12.06.2021.

Sakarā ar to, ka LMS biedru pilnsapulcē 29.05.2021. nebija kvoruma, tiek rīkota atkārtota biedru pilnsapulce.

Laiks: 12.06.2021. no plkst. 10 00 - 10 30;
Vieta: attālināti, MsTeam platformā
Darba kārtība:
1. revidenta vēlēšanas

Šobrīd ir izvirzīts viens revidenta amata pretendents - līdzšinējais revidents, m.b. Saka vadītājs Ralfs Jenerts.

LMS statūti nosaka: 7.8. Ja Pārstāvju sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Pārstāvju sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Pārstāvju skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi pārstāvji.

Saite attālinātajai sanāksmei LMS biedru kolektīvu vadītājiem tiks izsūtīta līdz 10.06.2021.