Medniekiem ir iespēja iesaistīties valsts aizsardzības spēju stiprināšanā

2022. gada marta beigās Zemessardzes štābā notika Zemessardzes vadības un Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētāja Jāņa Baumaņa un valdes locekļa Jāņa Zandberga tikšanās, lai pārrunātu abu organizāciju savstarpējo sadarbību visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Foto: Linda Lejiņa

Par pamatu šai sadarbībai kalpo 2017. gada 20. decembrī starp Aizsardzības ministriju un Latvijas Mednieku savienību noslēgtā “Vienošanās par sadarbību”. Līdzšinējā sadarbība izpaudās dažādu kopīgu pasākumu rīkošanā, kā piemēram, tālšaušanas pasākumi “Vienoti valstij” Ādažu poligonā, lekcijas par Latvijas dabu un medniecību Jaunsardzes nometnēs un citi. Taču Krievijas iebrukums Ukrainā un tur notiekošais karš liek paskatīties uz šo sadarbību no cita aspekta un veidot sadarbību tieši visaptverošas valsts aizsardzības jomā.

 Gan Zemessardze, gan Latvijas Mednieku savienība uzskata, ka mednieku iesaistei visaptverošās valsts aizsardzības konceptā ir liela nozīme un potenciāls. Partneri izteica gatavību turpināt darbu un stiprināt sadarbību vairākos virzienos:

  1. Veicināt mednieku iesaisti valsts  aizsardzībā Zemessardzes rindās vai rezerves karavīra statusā;
  2. Veidot Zemessardzes sadarbību ar medniekiem, kuri brīvprātīgi izteikuši vēlmi nepieciešamības gadījumā piedalīties valsts aizsardzībā.

Puses vienojās izstrādāt pasākumu plānu mednieku informēšanai par iespējām iesaistīties valsts aizsardzības spēju uzlabošanā, kā arī izveidot sistēmu, kas ļautu medniekiem, kuri vēlas brīvprātīgi iesaistīties valsts aizsardzībā, sazināties ar Zemessardzi un saņemt informāciju un norādījumus par turpmāko rīcību. 

Medniekiem, kuri ir gatavi brīvprātīgi iesaistīties valsts aizsardzības spēju stiprināšanā, tiek aicināti aizpildīt anketu: anketa šeit 

Aizpildītā anketa jānoūta uz e pastu: esizemessargs@mil.lv

Latvijas Mednieku savienība uzņemsies mednieku informēšanu par mednieku iespējām iesaistīties Zemessardzē, savukārt Zemessardze uzņemsies informatīvu pasākumu vadīšanu. Sākotnēji četru Zemessardzes brigāžu (Kurzemes, Latgales, Rīgas un Vidzemes) atbildības rajonu centros, vēlāk pēc nepieciešamības bataljonu atbildības rajonos, sagatavojot apmācību materiālus un veicot brīvprātīgo mednieku apmācību jautājumos, kas saistīti ar visaptverošu valsts aizsardzību.