Par 9.septembra Ziemeļlatgales reģiona mednieku kolektīvu tikšanos

9.septembrī tikās Ziemeļlatgales reģiona mednieku kolektīvi, kurus uzrunāja LMS reģiona vadītājs Viktors Reblis un viņa vietnieks Andris Broks. „Ja nav konfliktu, pietiek ar mutisku vienošanos”, bilda vīri, jautāti par līgumu slēgšanu par medību iecirkņa ārējām robežām. Tomēr galu galā nonāca pie secinājuma, ka „rakstisks līgums disciplinē” un ka ir jāizveido katras mežniecība teritorijā esošo medību iecirkņu plāns, lai situācija ar robežām būtu pavisam skaidra. Tāpat būtu vēlams visiem kolektīviem mežniecības teritorijā līgumus parakstīt vienlaikus. Pašlaik nav izslēgti gadījumi, kad kāds vēlas iespiesties esoša iecirkņa vidū.

Turpmāk Ziemeļlatgales reģionā paredzētas sapulces mednieku formējumiem vienas mežniecības teritorijā, lai izveidotu vietējās nodaļas.