Nacionālās padomes un valdes kopīga sēde

26. jūlijā plkst. 15 notiks Nacionālās padomes un valdes kopīga sēde.

Galvenie dienas kārtības jautājumi ir līguma par medību iecirkņu savstarpējo robežu ievērošanu izskatīšana, memoranda teksta izvērtēšana, vietējo nodaļu un reģionālo padomju nolikumu apstiprināšana, iesniegto logo un mājas lapas ideju apspriešana u.c.