LMS Nacionālā padome

Nacionālās padomes nolikums - ATVĒRT ŠEIT.

Nacionālās padomes sastāvs (apstiprināts 25.03.2017)

1. Priekšsēdētājs:
Vilnis Jaunzems (Ziemeļvidzemes reģions)
Tālr. 29363936, e-pasts: vilnis.jaunzems@lms.org.lv

2. Vietnieks:
-

3. Māris Bērziņš (Dienvidkurzemes reģions)
tālr. 29157239, e-pasts: maris.berzins@lms.org.lv

4. Egils Rūtiņš (Dienvidlatgales reģions)
tālr. 26445526, e-pasts: egils.rutins@lms.org.lv

5.  Juris Buškevics (Zemgales reģions)
tālr. 28618685, e-pasts: juris.buskevics@lms.org.lv

6.  Ģirts Vējiņš (Madonas reģions)
tālr. 29286773, e-pasts: girts.vejins@lms.org.lv

7. xxx (Austrumlatgales reģions)
tālr. xxx, e-pasts: xxx@lms.org.lv

8.  Ivars Lodiņš (Ziemeļkurzemes reģions)
tālr. 29445753 e-pasts: ivars.lodins@lms.org.lv

9. Jānis Zālītis (Rīgas reģions)
tālr. 28354163, e-pasts: janis.zalitis@lms.org.lv

10. Viktors Litavnieks (Ziemeļaustrumu reģions)
tālr. 28305394, e-pasts: viktors.litavnieks@lms.org.lv