LMS Nacionālā padome

Nacionālās padomes nolikums - ATVĒRT ŠEIT.

Nacionālās padomes sastāvs (apstiprināts 25.03.2017)

1. Priekšsēdētājs:
Vilnis Jaunzems (Ziemeļvidzemes reģions)
Tālr. 29363936, e-pasts: vilnis.jaunzems@lms.org.lv

2. Vietnieks:
Ivars Lodiņš (Ziemeļkurzemes reģions)
tālr. 29445753 e-pasts: 
ivars.lodins@lms.org.lv

3. Andris Kurcišs (Dienvidkurzemes reģions)
tālr. 20008026, e-pasts: andris.kurciss@lms.org.lv

4. Egils Rūtiņš (Dienvidlatgales reģions)
tālr. 26445526, e-pasts: egils.rutins@lms.org.lv

5.  Juris Buškevics (Zemgales reģions)
tālr. 28618685, e-pasts: juris.buskevics@lms.org.lv

6.  Gunārs Avotiņš (Sēlijas reģions)
tālr. 29181553, e-pasts: gunars.avotins@lms.org.lv

7.  Jevģenijs Sobko (Madonas reģions)
tālr. 29483362, e-pasts:
jevgenijs.sobko@lms.org.lv

8. Jānis Zālītis (Rīgas reģions)
tālr. 28354163, e-pasts: janis.zalitis@lms.org.lv

9. Viktors Litaunieks (Ziemeļaustrumu reģions)
tālr. 28305394, e-pasts: viktors.litaunieks@lms.org.lv

10. xxx (Austrumlatgales reģions)
tālr. xxx, e-pasts: xxx@lms.org.lv