LMS reģionālās padomes

Reģionālo padomju nolikumu iespējams lejupielādēt šeit.

Reģionālās padomes priekšsēdētāji un vietnieki (apstiprināti reģionu sapulcēs 2013.gada martā):

1. Dienvidkurzemes reģions –

Māris Bērziņš (priekšsēdētājs), tālr. 29157239, e-pasts: maris.berzins@lms.org.lv
Gints Kaktiņš (vietnieks), tālr. 29182586, e-pasts: g.kaktins@lvm.lv

2. Sēlijas reģions –

-
Gunārs Avotiņš (vietnieks), tālr. 29181553, e-pasts: g.avotins@lvm.lv

3. Dienvidlatgales reģions –

Egils Rūtiņš (priekšsēdētājs), tālr. 26445526, e-pasts: egils.rutins@inbox.lv
Arnis Trubiņš (vietnieks), tālr. 29496637, e-pasts:  julis69@inbox.lv

4. Ziemeļvidzemes reģions –

Vilnis Jaunzems (priekšsēdētājs), tālr. 29363936, e-pasts: vilnis.jaunzems@lms.org.lv
Egons Kļaviņš (vietnieks), tālr. 29469502, e-pasts: stur_ariesas@apollo.lv

5. Zemgales reģions –

Juris Buškevics (priekšsēdētājs), tālr. 28618685, e-pasts: juris.buskevics@lms.org.lv
Arvīds Rozēns (vietnieks), tālr. xxx, e-pasts: arvids.rozens@apollo.lv

6. Madonas reģions –

Ģirts Vējiņš (priekšsēdētājs), tālr.29286773,e-pasts: g.vejins@vejins.lv
Guntars Šēnbergs (priekšsēdētāja vietnieks), tālr. 28331221, e-pasts: guntars.senbergs@lms.org.lv

7. Austrumlatgales reģions –

xxx (priekšsēdētājs), tālr. xxx, e-pasts: xxx@lms.org.lv
Andris Broks (vietnieks), tālr. 29592909, e-pasts: broks308@inbox.lv

8. Ziemeļkurzemes reģions –

Ivars Lodiņš (priekšsēdētājs), tālr. 29445753 e-pasts: ivars.lodins@lms.org.lv
Agris Āboltiņš (vietnieks), tālr. 29412145, e-pasts: agris.abolins@inbox.lv

9. Rīgas reģions –

Jānis Zālītis, jun. (priekšsēdētājs) tālr. 28354163, e-pasts: janis.zalitis@lms.org.lv

10. Ziemeļaustrumu reģions –

Viktors Litavnieks (priekšsēdētājs) tālr. 28305394, e-pasts: viktors.litavnieks@lms.org.lv