Zemgales reģiona medību trofeju izstāde "Jelgava 2019"

Zemgales reģiona medību trofeju izstādes "JELGAVA 2019" nolikums

Izstādes organizators: LLU Meža fakultāte, Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecība, Latvijas Mednieku savienība un Latvijas medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija sadarbībā ar: Jelgavas pilsēta un Jelgavas novada pašvaldība.                                                                                 

Izstādes norises vieta: LLU Meža fakultāte, Jelgava, Akadēmijas iela 11.                                                                                         

Izstādes norises laiks: 17.04.2019. – 03.05.2019. Izstādes atklāšana 17. aprīlī plkst.  11.30

Izstādes darba laiks: Darba dienās: 10.00 – 17.00,

Izstādes mērķis: Informēt un izglītot sabiedrību par medībām, kā ekoloģiski un saimnieciski nepieciešamu nodarbošanos savvaļas medījamo dzīvnieku populāciju skaita regulēšanai. Iegūt datus par Zemgales reģiona medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti. Popularizēt selekcijas medības kā paņēmienu augstvērtīgu medību trofeju iegūšanai.

Dalībnieki: Izstādē piedalās mednieki ar savvaļā iegūtām medību trofejām, kas iegūtas Zemgales reģiona teritorijā 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 gadu medību sezonās. Izstādē tiks eksponētas arī minētajā laika periodā iegūtās un vietēja mēroga izstādēs iepriekš novērtētas trofejas (iesniedzot trofeju lūgums pievienot trofejas vērtēšana protokolu vai tā kopiju). Vērtēšanai tiek pieņemtas arī agrāk iegūtas trofejas, kas līdz šim nav vērtētas.

Citās valstīs iegūtās medību trofejas: izstādē iespējams parādīt arī citās valstīs iegūtas medību trofejas.

Vērtēšana un apbalvošana: medību trofejas tiks vērtētas pēc CIC metodikas. Visas novērtētās trofejas tiks iekļautas izstādes katalogā, ar medaļu novērtētās trofejas saņems atbilstošas izstādes medaļas. Apbalvošana notiks 03.05.2019. LLU Meža fakultātes zālē, pulksten 12.00.

Trofeju iesniegšana vērtēšanai: trofejas vērtēšanai tiek pieņemtas LLU Meža fakultātē, 5. stāva zālē, Jelgavā, Akadēmijas ielā 11. Pieņemšanas laiki 08.04.2019. – 10.04. 2019. no plkst. 10.00. līdz 16.00. Par trofeju pieņemšanu atbildīgā persona Jānis Urķis, mob. 28722714.

Trofeju noformējums: medību trofejām, kuras tiek iesniegtas izstādei un vērtēšanai, jābūt pienācīgi sagatavotām eksponēšanai un arī vērtēšanai, kas nozīmē:

staltbriežu, aļņu un stirnu āžu ragiem, kā arī meža kuiļu ilkņiem jābūt viegli noņemamiem no medaljoniem un tikpat viegli pieliekamiem atpakaļ. Plēsēju ādām jābūt dīrātām paklāja veidā. Trofejas, kuras nebūs atbilstoši noformētas, vērtētas netiks.

Trofeju marķēšana: katrai trofejai jābūt marķētai ar etiķeti, uz kuras uzrakstīts trofejas īpašnieka vārds, uzvārds, trofejas iegūšanas vieta – virsmežniecība, pagasts, medību klubs un trofejas iegūšanas gads un telefona Nr.

Trofeju izņemšana pēc izstādes: pēc izstādes beigām trofejas jāizņem pret parakstu reģistra žurnālā: 03.05.2019. no plkst. 12.00 līdz 17.00

Papildus informācija: Linards Sisenis 22012770, Jānis Grava 29237204, Jānis Urķis 28722714