VMD rīkojums Nr.159 “Par mežacūku medību uzraudzību”

Šis VMD rīkojums nosaka, ka ĀCM 2. un 3. karantīnas zonā ietilpstošajās medību platībās medības ar dzinējiem vai medības ar traucēšanu atļauts organizēt, ja medību vadītājs nodrošina Biodrošības noteikumu ievērošanu un izpildi.

Ja Biodrošības noteikumi netiks ievēroti un izpildīti - virsmežziņiem ir tiesības aizliegt medības ar dzinējiem vai medības ar traucēšanu attiecīgajās medību platībās.

Valsts meža dienesta 2018.gada 27.septembra rīkojumu Nr.159 “Par mežacūku medību uzraudzību” - ATVĒRT ŠEIT.

 

MK noteikumi Nr. 226 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās" - ATVĒRT ŠEIT.