VMD klientus apkalpos tikai "zaļajā režīmā"

Rūpējoties par nodarbināto un klientu veselību un drošību, Valsts meža dienests turpmāk pakalpojumus klātienē sniegs tikai “zaļajā režīmā”. Klienti ir aicināti izmantot iespēju vairumu pakalpojumu saņemt attālināti.

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju, turpmāk Valsts meža dienests (VMD) klientus apkalpos “zaļajā režīmā”. Pakalpojumus VMD sniedz epidemioloģiski drošā vidē pēc iepriekšējā pieraksta. “Rūpējoties par mūsu klientu veselību un drošību VMD pakalpojumu sniegšanu klātienē nodrošina tikai nodarbinātie ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Pakalpojuma sniegšanas vietā neatrodas personas bez iepriekš minētā sertifikāta,” uzsver Valsts meža dienesta ģenerāldirektore Aina Stašāne.

Pieteikties pakalpojuma saņemšanai klātienē mežniecībā var, zvanot uz konkrēto mežniecību vai nosūtot e-pasta ziņu, kontaktinformācija pieejama https://ej.uz/VMDkontakti. Klātienē iekštelpās VMD apkalpo klientus tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tas jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID).

Atsevišķus pakalpojumus to specifikas dēļ VMD nodrošina tikai klātienē ārtelpās. Pirms pakalpojuma saņemšanas ārtelpās klātienē klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai derīgs testēšanas sertifikāts par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu.

Attiecībā uz medniekiem, šī prasība attiecas uz šādiem VMD pakalpojumiem:

  • Mednieka kandidāta praktisko iemaņu pārbaudījums;
  • Pārbaudījums šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci;

VMD aicina izvairīties no mežniecību apmeklēšanas klātienē un pakalpojumus saņemt attālināti, pakalpojumu saraksts pieejams https://ej.uz/VMDpakalpojumi. VMD adresētos iesniegumus ir iespējams iesniegt tiešsaistē Meža valsts reģistrā, rakstot uz  virsmežniecības e-pasta adresi, izmantojot pasta starpniecību vai atstājot pastkastē pie mežniecības.

Apmeklējot mežniecības, klientiem jāievēro valstī noteiktie piesardzības pasākumi – jāvelk sejas maska, jāietur 2 metru distance no citiem cilvēkiem, jādezinficē rokas. Ja ir elpceļu saslimšanas pazīmes, ir noteikta pašizolācija vai mājas karantīna – mežniecības apmeklēt nedrīkst.