Vilku medību sezona ir beigusies!!!

Medību noteikumi nosaka, ka vilkus drīkst medīt no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu

Ir nomedīti visi 280 vilki, kas šajā medību sezonā bija maksimāli pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms - līdz ar to 2017./2018.gada vilku medību sezona ir beigusies!

Vislielākais vilku skaits šajā medību sezonā ir nomedīts Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritorijā – 53, bet Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijā nomedīti tikai 3 vilki, kas ir vismazākais nomedītais vilku skaits kādas virsmežniecības teritorijā.

Lielākais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms tiek noteikts katru gadu, jo vilks ir Eiropā aizsargājama suga, kurai jāsaglabā labvēlīgs populācijas stāvoklis.  Pieļaujamo nomedījamo dzīvnieku skaitu nosaka Valsts meža dienests. Medību sezonā tiek noteikts tāds pieļaujamais nomedījamo vilku daudzumu, kas neapdraud populācijas atjaunošanos un vienlaicīgi dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku lauksaimniecībā, ko rada liela vilku koncentrācija un uzvedības izmaiņas. 

Vērtējot šajā medību sezonā nomedīto vilku apjomu un struktūru, vilku populācijas stāvoklis vērtējams kā stabils un ar tendenci uz populācijas pieaugumu.

2013./2014. gada medību sezonā bija atļauts nomedīt 300 vilkus - nomedīti 292;

2014./2015. gada medību sezonā bija atļauts nomedīt 300 vilkus - nomedīti 267

2015./2016. gada medību sezonā bija atļauts nomedīt 275 vilkus - nomedīti 275

2016./2017. gada medību sezonā bija atļauts nomedīt 300 vilkus - nomedīti 279

2017./2018. gada medību sezonā bija atļauts nomedīt 280 vilkus - nomedīti 280

 

Sīkāka informācija: Valsts meža dienests - Medību daļa - tālr. 67212776