Vilku medību sezona 2018./2019.gadā ir beigusies !

Līdz ar 280 vilku nomedīšanu ir beigusies 2018./2019. gada vilku medību sezona.

280 vilki bija pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms, kādu šajā medību sezonā bija noteicis Valsts meža dienests.

Latvijā pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms tiek noteikts katru gadu. Vilks ir īpaši aizsargājama, ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos, tā, lai vienlaikus tiktu saglabāts labvēlīgs vilku populācijas stāvoklis. Informācija par sugas vēsturi, liecina ka Latvijā vilkam pašlaik ir plašākā izplatība pēdējo 50 gadu laikā.

Medību sezonā tiek noteikts tāds pieļaujamais nomedījamo vilku apjoms, kas neapdraud šo dzīvnieku populācijas atjaunošanos un vienlaicīgi dod iespēju medniekiem medīt, lai mazinātu zaudējumu risku, ko lauksaimniecībai rada plēsēju koncentrācija un to uzvedības izrmaiņas.

Šosezon visvairāk vilku tika nomedīts Ziemeļkurzemes virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā (48 dzīvnieki), kam seko Austrumlatgales virsmežniecība ar 43 nomedītajiem vilkiem. Vismazāk vilku (11 dzīvnieku) nomedīts Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijā.

Medību noteikumi nosaka, ka medību sezonas laikā vilkus drīkst medīt no 15. jūlija līdz noteiktā nomedīšanas apjoma sasniegšanai, bet ne ilgāk par 31. martu. Tā kā Valsts meža dienesta noteiktais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms (280 dzīvnieku) ir sasniegts, tad 2018./2019. gada vilku medību sezona ir beigusies.

Vērtējot šajā medību sezonā nomedīto vilku apjomu un struktūru, ir iespējams secināt, ka vilku populācijas stāvoklis, tāpat kā iepriekšējā sezonā, ir vērtējams kā stabils ar tendenci uz populācijas pieaugumu.