Sēru vēsts

Māris Bondars 04.08.1961. – 03.12.2018.

 

2018. gada 3. decembra rīts pienāca ar traģisku ziņu. No mums ir aizgājis Māris Bondars. Šai ziņai sākotnēji bija grūti noticēt, jo vēl dažas dienas iepriekš, runājot ar Māri, viņš bija mundrs un enerģijas pilns, kā allaž.

Gandrīz viss Māra apzinīgais mūžs bija saistīts ar medībām un mežu. Pēc LLU Meža fakultātes absolvēšanas 1989. gadā, Māris turpināja izglītoties, un 2004. gadā absolvēja arī LU Juridisko fakultāti. Darba gaitas Mārim ir bijušas saistītas gan ar Ogres Meža tehnikumu, kur viņš ir pasniedzējs no 1896. līdz 1992. gadam, gan arī Valsts meža dienestu, kurā Māris strādāja līdz sava mūža beidzamajai dienai. VMD Māris ieņēma gan inženiera amatu Līvānu virsmežniecībā, gan virsmežziņa amatus Preiļu un vēlāk Sēlijas virsmežniecībā. Māris bija arī viens no  Latvijas Mednieku savienības dibinātājiem un, no pirmās LMS darbības dienas pildīja Sēlijas reģiona vadītāja un LMS nacionālās padomes priekšsēdētāja vietnieka amatus.

Māra mūža lielākā aizraušanās bija medības, medību ieroči un medību šaušanas sports. Tam viņš veltīja visu savu no darba un ģimenes brīvo laiku. Tieši Māris bija iniciators tam, lai Līvānu novada Steķos taptu pirmā Latvijā 100 metru šautuve šaušanai pa skrejošo alni. Māris bija gan šaušanas instruktors, gan tiesnesis, kā arī daudzu šaušanas sacensību organizētājs. Savu interesi un zināšanas par medību ieročiem un munīciju Māris lika lietā, sarakstot nodaļu par medību ieročiem 2014. gadā iznākušajā grāmatā “Medības Latvijā”.

Māris bija zinošs, kompetents, aktīvs un nekad neatteica savu padomu vai palīdzību. Latvijas Mednieku savienībai un visai Latvijas mednieku saimei Māra aiziešana ir milzīgs zaudējums.

Latvijas Mednieku savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību Māra Bondara tuviniekiem, kolēģiem un draugiem.

Māra Bondara izvadīšana notiks 2018. gada 8. decembrī plkst. 14 00  Silenieku kapos (Rugāju nov. Rugāju pag.).