Sēru vēsts. Gunārs Skriba. 12.11.1929. - 07.03.2020.

Šī gada 8. martā Latvijas mednieku saimi sasniedza skumja vēsts. Mūžība devies mežzinātņu doktors Gunārs Skriba.

Pēc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Meža fakultātes absolvēšanas, Gunāra Skribas mūžs bija saistīts ar mežsaimniecību un dabas aizsardzību. Vispirms, kā mežzinis strādājis dzimtajos Dzelzāmura mežos, bet vēlāk kā inženieris un direktora vietnieks Jaunjelgavas MRS. 1974. gadā, kad tika nodibināts Gaujas Nacionālais parks, Gunārs Skriba kļuva par tā pirmo direktoru un šajā amatā nostrādāja līdz 1984. gadam. Arī vēlāk, līdz pat 2000. gadam viņš ieņēma dažādus vadošus amatus GNP administrācijā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 2000. gadā Gunārs Skriba kļūst par pirmās privātās staltbriežu audzētavas “Staltbrieži” izveidotāju un īpašnieku, tādējādi iesākot  nozīmīgu posmu staltbriežu audzēšanā Latvijā.

Gan Gunāra Skribas doktora disertācija, gan ļoti nozīmīga darba mūža daļa veltīta staltbriežiem. Kā pats Gunārs raksta savās atmiņās: “Toreiz vēl nezināju, ka mana dzīve būs cieši saistīta ar šo dzīvnieku, ka pats palīdzēšu viņam labāk iedzīvoties Latvijas dabā, rakstīšu viņa biogrāfiju un audzēšu viņu savā saimniecībā. Nezināju, ka viņš līdzēs man kļūt atpazīstamākam, ka palīdzēs izšķirties, pa kuru ceļu iet brīžos, kad būšu nonācis savas dzīves krustcelēs.”. Gunāru Skribu pamatoti var dēvēt par “Latvijas staltbriežu krusttēvu”.  Tieši viņš lielā mērā ir bijis iniciators un īstenotājs tam, lai staltbriedis kļūtu par visā Latvijā sastopamu un medījamu sugu, tādējādi realizējot dzīvē ideju, kas tolaik daudziem šķita utopiska un nereāla. Droši var teikt, ka staltbriedim un tā atgriešanās gaitai Latvijas dabā ir veltīts viss Gunāra darba mūžs. Paralēli šim darbam ir tapusi arī grāmata “Staltbriežu izcelsme, izplatība un audzēšana Latvijā”, kurā apvienoti gan vēstures, gan bioloģijas, gan arī medniecības fakti un atziņas.  Šī grāmata ir piemineklis un pateicība par to, ko daudzas mednieku paaudzes ir paveikušas staltbriežu un Latvijas dabas labā. Lielā mērā šī pateicība pienākas arī Gunāram Skribam, jo nav iespējams pārvērtēt viņa nozīmi šajos procesos.

Par nozīmīgo ieguldījumu medniecības un dabas aizsardzības jomā Latvijā Gunāram Skribam piešķirts IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis, kā arī Gada balva medniecībā nominācijā “Par mūža ieguldījumu”.

Latvijas Mednieku savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību Gunāra Skribas piederīgajiem.